Ubuntu 12.04 下 安装Oracle JDK

其它类软件,非上述版软件
回复
头像
邪恶的喵呜
帖子: 33
注册时间: 2010-05-03 10:13
送出感谢: 1 次
接收感谢: 0

Ubuntu 12.04 下 安装Oracle JDK

#1

帖子 邪恶的喵呜 » 2013-03-09 16:00

我默认安装在/usr/java下
第一步:安装JDK

代码: 全选

sh jdk-6u43-x86_64.bin
/*默认路径 /usr/java*/
第二步:设置JAVA_HOME

代码: 全选

gedit /etc/environment
修改environment文件
如下

代码: 全选

JAVA_HOME="/usr/java/jdk1.6.0_43"
JRE_HOME="/usr/java/jre1.6.0_43"
PATH="/usr/java/jdk1.6.0_43/bin:/usr/java/jre1.6.0_43/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games"
测试配置是否成功

代码: 全选

source /etc/environment

java -version
回复

回到 “其它类软件”