nfs问题

重复贴和参考价值不大的帖子,版主维护
回复
liming198639
帖子: 3
注册时间: 2008-08-31 17:33
送出感谢: 0
接收感谢: 0

nfs问题

#1

帖子 liming198639 » 2008-08-31 17:44

为什么我用 rpm -i /home/dayen/ben/nfs-utils-1.0.6-70.EL4.i386.rpm的时候回提示以下信息请教如何解决
提示信息如下:warning: /home/dayen/ben/nfs-utils-1.0.6-70.EL4.i386.rpm: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID 652e84dc
error: 依赖性检测失败:
/bin/bash 被 nfs-utils-1.0.6-70.EL4.i386 所需要
/bin/sh 被 nfs-utils-1.0.6-70.EL4.i386 所需要
/sbin/chkconfig 被 nfs-utils-1.0.6-70.EL4.i386 所需要
/sbin/nologin 被 nfs-utils-1.0.6-70.EL4.i386 所需要
/usr/sbin/useradd 被 nfs-utils-1.0.6-70.EL4.i386 所需要
fileutils 被 nfs-utils-1.0.6-70.EL4.i386 所需要
gawk 被 nfs-utils-1.0.6-70.EL4.i386 所需要
grep 被 nfs-utils-1.0.6-70.EL4.i386 所需要
kernel >= 2.2.14 被 nfs-utils-1.0.6-70.EL4.i386 所需要
libc.so.6 被 nfs-utils-1.0.6-70.EL4.i386 所需要
libc.so.6(GLIBC_2.0) 被 nfs-utils-1.0.6-70.EL4.i386 所需要
libc.so.6(GLIBC_2.1) 被 nfs-utils-1.0.6-70.EL4.i386 所需要
libc.so.6(GLIBC_2.1.2) 被 nfs-utils-1.0.6-70.EL4.i386 所需要
libc.so.6(GLIBC_2.1.3) 被 nfs-utils-1.0.6-70.EL4.i386 所需要
libc.so.6(GLIBC_2.2) 被 nfs-utils-1.0.6-70.EL4.i386 所需要
libc.so.6(GLIBC_2.2.3) 被 nfs-utils-1.0.6-70.EL4.i386 所需要
libc.so.6(GLIBC_2.3) 被 nfs-utils-1.0.6-70.EL4.i386 所需要
libc.so.6(GLIBC_2.3.2) 被 nfs-utils-1.0.6-70.EL4.i386 所需要
libcom_err.so.2 被 nfs-utils-1.0.6-70.EL4.i386 所需要
libdl.so.2 被 nfs-utils-1.0.6-70.EL4.i386 所需要
libgssapi.so.1 被 nfs-utils-1.0.6-70.EL4.i386 所需要
libgssapi_krb5.so.2 被 nfs-utils-1.0.6-70.EL4.i386 所需要
libk5crypto.so.3 被 nfs-utils-1.0.6-70.EL4.i386 所需要
libkrb5.so.3 被 nfs-utils-1.0.6-70.EL4.i386 所需要
libldap-2.2.so.7 被 nfs-utils-1.0.6-70.EL4.i386 所需要
libnfsidmap.so.0 被 nfs-utils-1.0.6-70.EL4.i386 所需要
libnsl.so.1 被 nfs-utils-1.0.6-70.EL4.i386 所需要
libresolv.so.2 被 nfs-utils-1.0.6-70.EL4.i386 所需要
librpcsecgss.so.1 被 nfs-utils-1.0.6-70.EL4.i386 所需要
libwrap.so.0 被 nfs-utils-1.0.6-70.EL4.i386 所需要
modutils >= 2.4.26-9 被 nfs-utils-1.0.6-70.EL4.i386 所需要
nfs-utils-lib 被 nfs-utils-1.0.6-70.EL4.i386 所需要
portmap >= 4.0 被 nfs-utils-1.0.6-70.EL4.i386 所需要
sed 被 nfs-utils-1.0.6-70.EL4.i386 所需要
sh-utils 被 nfs-utils-1.0.6-70.EL4.i386 所需要
shadow-utils >= 2:4.0.3-49.RHEL4 被 nfs-utils-1.0.6-70.EL4.i386 所需要
textutils 被 nfs-utils-1.0.6-70.EL4.i386 所需要
上次由 liming198639 在 2008-08-31 18:02,总共编辑 1 次。
回复

回到 “归档贴”