libglade2。0升级问题

重复贴和参考价值不大的帖子,版主维护
回复
shenan4321
帖子: 17
注册时间: 2008-12-02 16:09
送出感谢: 0
接收感谢: 0

libglade2。0升级问题

#1

帖子 shenan4321 » 2008-12-02 18:09

我想把libglade2。0升级,sudo apt-get remove libglade出现:
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树
正在读取状态信息... 完成
E: 无法找到软件包 libglade
但他明明在/usr/lib/libglade下阿,是怎么回事阿????
给个方法吧,我快没勇气用linux了,我的问题一大堆阿
shenan4321
帖子: 17
注册时间: 2008-12-02 16:09
送出感谢: 0
接收感谢: 0

Re: libglade2。0升级问题

#2

帖子 shenan4321 » 2008-12-02 18:12

:em20 移除不了他我就没法安装新的拉
shenan4321
帖子: 17
注册时间: 2008-12-02 16:09
送出感谢: 0
接收感谢: 0

Re: libglade2。0升级问题

#3

帖子 shenan4321 » 2008-12-02 18:13

怎么办阿 :em30
shenan4321
帖子: 17
注册时间: 2008-12-02 16:09
送出感谢: 0
接收感谢: 0

Re: libglade2。0升级问题

#4

帖子 shenan4321 » 2008-12-02 18:22

希望大虾们指导下
头像
Final_x
帖子: 383
注册时间: 2008-05-03 23:05
送出感谢: 0
接收感谢: 0
联系:

Re: libglade2。0升级问题

#5

帖子 Final_x » 2008-12-02 19:02

:em02
帮顶一下
回复

回到 “归档贴”