Linux学习群,满了不好意思

重复贴和参考价值不大的帖子,版主维护
回复
yuhongchun
帖子: 587
注册时间: 2008-05-25 21:11
送出感谢: 0
接收感谢: 0

Linux学习群,满了不好意思

#1

帖子 yuhongchun » 2009-01-21 15:03

加了段时间人,满了,不好意思!
上次由 yuhongchun 在 2009-02-22 21:32,总共编辑 1 次。
头像
lerosua
论坛版主
帖子: 8455
注册时间: 2007-11-29 9:41
送出感谢: 0
接收感谢: 0
联系:

Re: 56422268,Linux学习群

#2

帖子 lerosua » 2009-01-21 17:32

帮你顶一下吧~
yuhongchun
帖子: 587
注册时间: 2008-05-25 21:11
送出感谢: 0
接收感谢: 0

Re: 56422268,Linux学习群

#3

帖子 yuhongchun » 2009-01-22 20:22

谢谢,喜欢的朋友帮我顶顶! :em03
yuhongchun
帖子: 587
注册时间: 2008-05-25 21:11
送出感谢: 0
接收感谢: 0

Re: 56422268,Linux学习群

#4

帖子 yuhongchun » 2009-01-22 20:23

另,感谢楼上的同学~
yuhongchun
帖子: 587
注册时间: 2008-05-25 21:11
送出感谢: 0
接收感谢: 0

Re: 56422268,Linux学习群

#5

帖子 yuhongchun » 2009-01-23 14:22

顶,这段时间人好少.
头像
greco
帖子: 2487
注册时间: 2007-04-06 10:24
来自: ~/Shanghai
送出感谢: 0
接收感谢: 0

Re: 56422268,Linux学习群

#6

帖子 greco » 2009-01-24 18:42

从不加群的人,帮你顶
http://silenceisdefeat.com/~greco

代码: 全选

''.join([chr(ord(c)-2) for c in 'O{"G/ockn"ku<"itgeq0ujkBiockn0eqo'])
echo -n "Z3JlY28uc2hpQGdtYWlsLmNvbQ==" | base64 -d
yuhongchun
帖子: 587
注册时间: 2008-05-25 21:11
送出感谢: 0
接收感谢: 0

Re: 56422268,Linux学习群

#7

帖子 yuhongchun » 2009-01-24 21:54

不加群,也谢谢你! :em03
yuhongchun
帖子: 587
注册时间: 2008-05-25 21:11
送出感谢: 0
接收感谢: 0

Re: 56422268,Linux学习群

#8

帖子 yuhongchun » 2009-01-25 19:27

晕,贴子被移到这儿来了~ :em03 :em06
回复

回到 “归档贴”