pacman出问题了

回复
头像
suteng1998
帖子: 559
注册时间: 2009-05-21 14:49
送出感谢: 1 次
接收感谢: 0

pacman出问题了

#1

帖子 suteng1998 » 2013-04-10 16:18

无论我安装什么,都会提示错误
:: 进行安装吗? [Y/n]
:: 正在获取软件包......
pacman-4.1.0-2-i686 753.0 B 0.00B/s 00:00 [######################] 100%
(1/1) 正在检查密钥环里的密钥 [######################] 100%
正在下载所需的密钥......
:: 导入 PGP 密匙 2048R/EAE999BD,"Allan McRae <me@allanmcrae.com>",创建 2011-06-03 吗? [Y/n]
(1/1) 正在检查软件包完整性 [######################] 100%
错误:pacman: signature from "Allan McRae <me@allanmcrae.com>" is invalid
:: 文件 /var/cache/pacman/pkg/pacman-4.1.0-2-i686.pkg.tar.xz 已损坏 (无效或已损坏的软件包 (PGP 签名)).
打算删除吗? [Y/n]
错误:无法提交处理 (无效或已损坏的软件包 (PGP 签名))
发生错误,没有软件包被更新。
头像
hakie
帖子: 270
注册时间: 2008-04-30 12:14
送出感谢: 0
接收感谢: 2 次

Re: pacman出问题了

#2

帖子 hakie » 2013-04-10 17:45

同样问题。我现在不让他检查密钥,就没了。
Archlinux+FVWM

虽然没技术折腾,但一直在默默折腾。
回复

回到 “Arch发行版”