nfs不能下载的问题

Lucid Lynx (长期支持)
回复
小白菜
帖子: 9
注册时间: 2010-10-12 19:14
送出感谢: 0
接收感谢: 0

nfs不能下载的问题

#1

帖子 小白菜 » 2010-10-25 20:26

安装nfs时,不能下载,大家帮忙看看
这是用新立得软件包下载的提示(用 sudo apt-get instll nfs-kernel-server 也是下不了),请问是什么原因,谢谢啦

W: 无法下载 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/dis ... elease.gpg 无法连接上 us.archive.ubuntu.com:80 (91.189.88.46)。 - connect (111: 拒绝连接)

W: 无法下载 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/dis ... -zh_CN.bz2 不能连接到 us.archive.ubuntu.com:http:

W: 无法下载 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/dis ... -zh_CN.bz2 不能连接到 us.archive.ubuntu.com:http:

W: 无法下载 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/dis ... -zh_CN.bz2 不能连接到 us.archive.ubuntu.com:http:

W: 无法下载 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/dis ... -zh_CN.bz2 不能连接到 us.archive.ubuntu.com:http:

W: 无法下载 http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists ... elease.gpg 无法连接上 security.ubuntu.com:80 (91.189.92.167)。 - connect (111: 拒绝连接)

W: 无法下载 http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists ... -zh_CN.bz2 不能连接到 security.ubuntu.com:http:

W: 无法下载 http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists ... -zh_CN.bz2 不能连接到 security.ubuntu.com:http:

W: 无法下载 http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists ... -zh_CN.bz2 不能连接到 security.ubuntu.com:http:

W: 无法下载 http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists ... -zh_CN.bz2 不能连接到 security.ubuntu.com:http:

W: 有一些索引文件不能下载,它们可能被忽略了,也可能转而使用了旧的索引文件。
回复

回到 “Ubuntu 10.04 LTS”