Ubuntu 12.04 升级到 linux 3.2.0-39 之后声音出不了了

Precise Pangolin (长期支持)
回复
bangbu
帖子: 38
注册时间: 2011-01-15 0:49
送出感谢: 1 次
接收感谢: 1 次

Ubuntu 12.04 升级到 linux 3.2.0-39 之后声音出不了了

#1

帖子 bangbu » 2013-03-20 0:16

:em06 啥情况,刚才点了下升级,看见有内核更新,就升了,我的乌龟海岸 CS4630 的声卡出不了声音了,一直beep,audacious 也放不了,xp下面是没问题的。

lspci | grep audio
01:09.0 Multimedia audio controller: Cirrus Logic CS 4614/22/24/30 [CrystalClear SoundFusion Audio Accelerator] (rev 01)lsmod | grep snd
snd_cs46xx 94071 2
gameport 19693 2 snd_cs46xx
snd_ac97_codec 134869 1 snd_cs46xx
ac97_bus 12730 1 snd_ac97_codec
snd_pcm 97275 2 snd_cs46xx,snd_ac97_codec
snd_page_alloc 18529 2 snd_cs46xx,snd_pcm
snd_seq_midi 13324 0
snd_rawmidi 30748 2 snd_cs46xx,snd_seq_midi
snd_seq_midi_event 14899 1 snd_seq_midi
snd_seq 61929 2 snd_seq_midi,snd_seq_midi_event
snd_timer 29990 2 snd_pcm,snd_seq
snd_seq_device 14540 3 snd_seq_midi,snd_rawmidi,snd_seq
snd 79041 11 snd_cs46xx,snd_ac97_codec,snd_pcm,snd_rawmidi,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device
soundcore 15091 1 snd


老内核给我删除了,这下悲剧啊 :em20
解决方法看这里:viewtopic.php?f=42&t=427502
上次由 bangbu 在 2013-05-06 0:42,总共编辑 1 次。
bangbu
帖子: 38
注册时间: 2011-01-15 0:49
送出感谢: 1 次
接收感谢: 1 次

Re: Ubuntu 12.04 升级到 linux 3.2.0-39 之后声音出不了了

#2

帖子 bangbu » 2013-03-20 0:58

:em06 apt-get install 安装回老内核了
bangbu
帖子: 38
注册时间: 2011-01-15 0:49
送出感谢: 1 次
接收感谢: 1 次

Re: Ubuntu 12.04 升级到 linux 3.2.0-39 之后声音出不了了

#3

帖子 bangbu » 2013-03-20 2:01

:em02 我再把老的 linux 3.2.0-38 的 snd-cs46xx.ko 驱动模块替换 linux 3.2.0-39的 snd-cs46xx.ko,就可以使用linux 3.2.0-39的新内核了,我可以确定是ubuntu更新了 snd-cs46xx.ko 驱动,都停产好久的芯片了,ubuntu你更新什么啊。。。还搞出问题来了。。。有谁能向ubuntu报告下这个bug吗?如果不改进的话,以后的新系统我们这些用 CS4630 就用不了了,求助下,我英语不好,不知道要向哪里提交次问题。 :em06
bangbu
帖子: 38
注册时间: 2011-01-15 0:49
送出感谢: 1 次
接收感谢: 1 次

Re: Ubuntu 12.04 升级到 linux 3.2.0-39 之后声音出不了了

#4

帖子 bangbu » 2013-03-20 11:24

https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... ug/1157525

在这里提交了,英语我胡乱写了,不知道ubuntu的人能不能理解意思啊。
回复

回到 “Ubuntu 12.04 LTS”