echo写到文件里出问题啦

sh/bash/dash/ksh/zsh等Shell脚本
回复
Messiya
帖子: 61
注册时间: 2009-12-02 15:49
送出感谢: 0
接收感谢: 0

echo写到文件里出问题啦

#1

帖子 Messiya » 2010-11-16 10:09

echo “$filename”>>a.txt
echo “$a”>>a.txt
echo “$b”>>a.txt
echo “$c”>>a.txt
echo “$d”>>a.txt

结果发现
生成的文件有
a.txt
a.txt?
两个文件,$filename写到了a.txt?里边,abcd写到了a.txt里边
aerofox
帖子: 1453
注册时间: 2008-05-24 8:30
送出感谢: 2 次
接收感谢: 31 次

Re: echo写到文件里出问题啦

#2

帖子 aerofox » 2010-11-17 7:13

脚本第一行末尾有个 ^M 吧?用 vi 打开看一看。
回复

回到 “Shell脚本”