[Help]按照wiki方法安装NVIDIA驱动时候出现错误...如何解决?

声卡/显卡/打印机/USB设备等硬件问题(网卡问题请发上面的网卡板块)
回复
fspyjjj
帖子: 32
注册时间: 2006-11-01 9:02
送出感谢: 0
接收感谢: 0

[Help]按照wiki方法安装NVIDIA驱动时候出现错误...如何解决?

#1

帖子 fspyjjj » 2007-02-05 13:35

安装nvidia-glx时.出现错误...
nvidia-glx:
依赖: nvidia-kernel-1.0.9631
依赖: nvidia-glx

怎么解决阿/?
ubuntu 6.10
回复

回到 “常用硬件支持”