HP6515键盘上方的触摸屏按键怎么绑定到程序上?

声卡/显卡/打印机/USB设备等硬件问题(网卡问题请发上面的网卡板块)
回复
Wang Lei
帖子: 214
注册时间: 2007-07-16 21:42
送出感谢: 0
接收感谢: 0

HP6515键盘上方的触摸屏按键怎么绑定到程序上?

#1

帖子 Wang Lei » 2007-08-11 17:09

在gnome中,可以通过快捷键绑定搞定,它们分别被表示为0xae 0xb0等。

请问,它们代表什么?我对这方面一窍不通,请指教,任何相关知识都好。

在fvwm中怎么将它们绑定到程序上?

谢谢!!
HP Compaq 6515b(GL087PA)
Sawfish+Emacs+Firefox+Xpdf+MPlayer...
Wang Lei
帖子: 214
注册时间: 2007-07-16 21:42
送出感谢: 0
接收感谢: 0

#2

帖子 Wang Lei » 2007-08-11 19:20

参考几篇文章搞定了:
http://forum.ubuntu.org.cn/viewtopic.ph ... highlight=
http://forum.ubuntu.org.cn/about2581.ht ... e92d597e64
http://www.wenw.com.cn/SCOUNIX/SCOUNIX_15376.htm

有兴趣的朋友可以看看。

运行:
xmodmap -e 'keycode 0xb0 = XK_degree'

然后在.fvwmrc中添加
Key degree A A Exec exec amixer set PCM 10%+

说明:
XK_degree在/usr/include/X11/keysymdef.h中定义
我把它绑定为增大音量。


完全是抄袭没有任何创造性,见谅!
HP Compaq 6515b(GL087PA)
Sawfish+Emacs+Firefox+Xpdf+MPlayer...
回复

回到 “常用硬件支持”