ubuntu mrtg 如何监控多个CPU

为当前最终发行版之前的所有版本提供支持
回复
xiaoha
帖子: 3
注册时间: 2008-10-30 21:55
送出感谢: 0
接收感谢: 0

ubuntu mrtg 如何监控多个CPU

#1

帖子 xiaoha » 2008-10-30 22:01

mkdir /opt/mrtg
vim /opt/mrtg/mrtg.cpu
#!/bin/bash
cpuusr=`/usr/bin/sar -u 1 3 | grep Average | awk '{print $3}'`
cpusys=`/usr/bin/sar -u 1 3 | grep Average | awk '{print $5}'`
UPtime=`/usr/bin/uptime | awk '{print $3""$4""$5}'`
echo $cpuusr
echo $cpusys
echo $UPtime
hostname请问在这段脚本里还需要添加什么才能监控多个服务器的CPU
回复

回到 “老旧版本支持”