pidgin2.0.2还是有些QQ号码可以上,有些号码不能用。

上网、浏览、聊天、下载等
回复
头像
yinliang108
帖子: 964
注册时间: 2005-10-01 21:38
来自: 湖南邵东流光岭
送出感谢: 0
接收感谢: 0
联系:

pidgin2.0.2还是有些QQ号码可以上,有些号码不能用。

#1

帖子 yinliang108 » 2007-06-17 20:42

我刚刚申请的号码可以用,以前申请的具有太阳级别以上的号码就不能用,而且提示登录失败,调试信息如下:
account: Connecting to account 45600127
(20:43:17) connection: Connecting. gc = 0x8683a60
(20:43:17) QQ: Choosing proxy type 0
(20:43:17) dns: DNS query for 'sz7.tencent.com' queued
(20:43:17) autorecon: done calling purple_account_connect
(20:43:17) dns: Created new DNS child 5804, there are now 1 children.
(20:43:17) dns: Successfully sent DNS request to child 5804
(20:43:18) dns: Got response for 'sz7.tencent.com'
(20:43:18) dnsquery: IP resolved for sz7.tencent.com
(20:43:18) QQ: Using UDP without proxy
(20:43:18) QQ: Connected.
(20:43:18) QQ: ==> [03033] QQ_CMD_REQUEST_LOGIN_TOKEN, from (QQ2005 or QQ2006)
(20:43:18) QQ: ack [03033] QQ_CMD_REQUEST_LOGIN_TOKEN, remove from sendqueue
(20:43:18) QQ: <<< got a token with 24 bytes -> [default] decrypt and dump
0000: 39 62 EF 51 EB 18 35 78 79 B3 5D A5 8E F6 8D 2E 9boQk.5xy3]%.v..
0016: 98 5F F8 10 A7 48 6F 13 ._x.'Ho.
(20:43:18) QQ: ==> [03034] QQ_CMD_LOGIN, from (QQ2005 or QQ2006)
(20:43:18) QQ: ack [03034] QQ_CMD_LOGIN, remove from sendqueue
(20:43:18) QQ: Decrypt login reply packet with inikey, 11 bytes
(20:43:18) QQ: Redirected to new server: 219.133.60.34:8000
(20:43:18) QQ: 0 packets in sendqueue are freed!
(20:43:18) QQ: 0 group packets are freed!
(20:43:18) QQ: 0 groups are freed
(20:43:18) QQ: 0 add buddy requests are freed!
(20:43:18) QQ: 0 info queries are freed!
(20:43:18) QQ: 0 qq_buddy structures are freed!
(20:43:18) QQ: Choosing proxy type 0
(20:43:18) dns: DNS query for '219.133.60.34' queued
(20:43:18) dns: Created new DNS child 5806, there are now 1 children.
(20:43:18) dns: Successfully sent DNS request to child 5806
(20:43:18) dns: Got response for '219.133.60.34'
(20:43:18) dnsquery: IP resolved for 219.133.60.34
(20:43:18) QQ: Using UDP without proxy
(20:43:18) QQ: Connected.
(20:43:18) QQ: ==> [03033] QQ_CMD_REQUEST_LOGIN_TOKEN, from (QQ2005 or QQ2006)
(20:43:18) QQ: ack [03033] QQ_CMD_REQUEST_LOGIN_TOKEN, remove from sendqueue
(20:43:18) QQ: <<< got a token with 24 bytes -> [default] decrypt and dump
0000: 13 A5 DE AB 11 5C 61 B0 8B 02 30 A5 DF 14 B4 7A .%^+.\a0..0%_.4z
0016: A9 85 D2 58 BA 0D 12 79 ).RX:..y
(20:43:18) QQ: ==> [03034] QQ_CMD_LOGIN, from (QQ2005 or QQ2006)
(20:43:18) QQ: ack [03034] QQ_CMD_LOGIN, remove from sendqueue
(20:43:18) QQ: Decrypt login reply packet with inikey, 103 bytes
(20:43:18) QQ: Unknown reply code: 6
(20:43:18) QQ: >>> 120 bytes -> [default] decrypt and dump
0000: 06 C4 FA CB F9 D4 DA B5 C4 49 50 D4 DD CA B1 B2 .DzKyTZ5DIPT]J12
0016: BB C4 DC CA B9 D3 C3 B5 CD B0 E6 B1 BE B5 C4 51 ;D\J9SC5M0f1>5DQ
0032: 51 A3 AC C7 EB B5 BD A3 BA 68 74 74 70 3A 2F 2F Q#,Gk5=#:http://
0048: 69 6D 2E 71 71 2E 63 6F 6D 2F CF C2 D4 D8 B0 B2 im.qq.com/OBTX02
0064: D7 B0 D7 EE D0 C2 B0 E6 B5 C4 51 51 A3 AC B8 D0 W0WnPB0f5DQQ#,8P
0080: D0 BB C4 FA B6 D4 51 51 B5 C4 D6 A7 B3 D6 BA CD P;Dz6TQQ5DV'3V:M
0096: CA B9 D3 C3 A1 A3 00 J9SC!#.
(20:43:18) QQ: Try extract GB msg: 您所在的IP暂时不能使用低版本的QQ,请到:http://im.qq.com/下载安装最新版的QQ,感谢您对QQ的支持和使用。
小江恩的博客
http://gann.blog.ifeng.com/
boabc2304
帖子: 10
注册时间: 2005-12-20 15:14
送出感谢: 0
接收感谢: 0

#2

帖子 boabc2304 » 2007-06-18 19:40

同问 ,我刚装的2.0.2 好像也上不去qq 不知道你的调试信息在哪里能看到阿? :lol:
xinyoo
帖子: 45
注册时间: 2006-10-13 3:06
来自: 杭州
送出感谢: 0
接收感谢: 0

#3

帖子 xinyoo » 2007-06-18 22:07

应该不是等级的关系,我的QQ2个太阳了也能上,2.02pidgin
头像
yinliang108
帖子: 964
注册时间: 2005-10-01 21:38
来自: 湖南邵东流光岭
送出感谢: 0
接收感谢: 0
联系:

居然版本过低

#4

帖子 yinliang108 » 2007-06-19 11:21

上面的调试信息最后面,居然提示我的版本太低,但是有些号码又可以登录,到底是什么原因啊?谁能帮我一下,为什么用eva都可以登录,而且不要验证码的。
小江恩的博客
http://gann.blog.ifeng.com/
头像
yinliang108
帖子: 964
注册时间: 2005-10-01 21:38
来自: 湖南邵东流光岭
送出感谢: 0
接收感谢: 0
联系:

真是奇怪

#5

帖子 yinliang108 » 2007-06-19 16:12

我刚刚启动电脑,打开pidgin一看,居然所有的QQ号码又可以上了,真是奇怪啊。
小江恩的博客
http://gann.blog.ifeng.com/
回复

回到 “因特网相关软件”