6.06B 升级 到 正式版的 一个日志

为当前最终发行版之前的所有版本提供支持
回复
头像
fatloach
帖子: 121
注册时间: 2005-10-16 23:21
来自: 北京
送出感谢: 0
接收感谢: 0
联系:

6.06B 升级 到 正式版的 一个日志

#1

帖子 fatloach » 2006-06-02 0:57

5月开始 使用测试版 一路升级过来
我看log 发出来 大家 看一看
总计 541400
drwxr-xr-x 3 root root 40648 2006-06-02 00:51 .
drwxr-xr-x 3 root root 136 2006-06-01 08:22 ..
-rw-r--r-- 1 root root 31170 2006-05-28 01:08 acpid_1.0.4-1ubuntu11_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 31036 2006-05-24 00:09 acpi-support_0.84_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 119866 2006-05-20 22:16 adduser_3.80ubuntu2_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 664902 2006-05-22 09:08 akregator_4%3a3.5.2-0ubuntu6_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 138756 2006-05-20 22:16 alsa-base_1.0.10-4ubuntu4_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 1034718 2006-05-29 21:09 alsa-utils_1.0.10-1ubuntu14_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 334096 2006-05-22 07:08 amor_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 3118566 2006-05-29 21:09 app-install-data_0.1.32_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 9894 2006-05-30 17:08 app-install-data-commercial_2_all.deb
-r--r--r-- 1 root root 1285498 2006-05-20 22:16 apt_0.6.43.3ubuntu2_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 1284456 2006-05-20 22:16 aptitude_0.4.0-5ubuntu3_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 191450 2006-05-20 22:16 apt-utils_0.6.43.3ubuntu2_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 282978 2006-05-22 08:08 ark_4%3a3.5.2-0ubuntu8_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 6062 2006-03-29 07:07 arts_1.5.2-0ubuntu1_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 2083792 2006-05-22 07:08 artsbuilder_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 390836 2006-05-22 08:08 atlantik_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 83858 2006-05-19 00:09 atlantikdesigner_4%3a3.5.2-0ubuntu4_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 380946 2005-11-15 03:50 autoconf_2.59a-7_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 271936 2005-04-14 13:10 automake1.4_1%3a1.4-p6-9_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 58052 2005-10-25 18:20 autotools-dev_20050803.1_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 36566 2006-05-22 22:08 base-files_3.1.9ubuntu7_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 36082 2006-05-20 22:16 base-passwd_3.5.11_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 1406406 2006-02-25 23:04 binutils_2.16.1cvs20060117-1ubuntu2_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 417386 2006-05-20 22:16 busybox-initramfs_1%3a1.01-4ubuntu3_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 264904 2006-05-20 22:16 bzip2_1.0.3-0ubuntu2_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 415944 2006-05-22 11:08 capplets-data_1%3a2.14.1-0ubuntu11_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 730242 2006-05-24 18:08 cervisia_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 44394 2006-05-12 21:08 comerr-dev_2.1-1.38-2ubuntu2_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 92968 2006-05-20 22:16 console-common_0.7.55_all.deb
-r--r--r-- 1 root root 1259168 2006-05-20 22:16 console-data_2002.12.04dbs-52.1ubuntu9_all.deb
-r--r--r-- 1 root root 294846 2006-05-20 22:16 console-tools_1%3a0.2.3dbs-60ubuntu3_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 93728 2006-05-20 22:16 cpio_2.6-10_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 1986820 2006-04-21 07:08 cpp-4.0_4.0.3-1ubuntu5_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 30970 2006-03-16 17:04 cpp_4%3a4.0.3-1_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 1441758 2005-11-22 13:20 cvs_1%3a1.12.9-17_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 79704 2006-05-22 07:08 dcoprss_4%3a3.5.2-0ubuntu6_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 56438 2006-05-20 22:16 debianutils_2.15.2_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 111472 2006-05-20 22:16 diff_2.8.1-11ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 177534 2006-01-10 23:40 dirmngr_0.9.3-2_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 52026 2006-05-20 22:16 dosfstools_2.11-2.1ubuntu1_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 2406258 2006-01-19 13:35 edict_2006.01.17-1_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 405202 2005-04-14 14:00 enscript_1.6.4-7_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 503596 2006-05-22 01:08 eog_2.14.1-0ubuntu2_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 45384 2006-05-20 22:16 ethtool_3-1_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 4696070 2006-05-21 06:08 evolution_2.6.1-0ubuntu7_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 304696 2006-05-21 06:08 evolution-plugins_2.6.1-0ubuntu7_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 19405350 2006-05-28 04:08 example-content_21_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 26810 2006-05-22 07:08 eyesapplet_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 739168 2006-05-21 23:08 festival_1.4.3-17.1ubuntu1_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 47222 2006-05-22 07:08 fifteenapplet_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 297500 2006-05-20 22:16 findutils_4.2.27-1ubuntu1_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 7905392 2006-05-24 05:09 firefox_1.5.dfsg+1.5.0.3-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 73910 2006-05-24 05:09 firefox-gnome-support_1.5.dfsg+1.5.0.3-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 180856 2006-05-19 15:08 fontconfig_2.3.2-1.1ubuntu12_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 512640 2006-04-21 07:08 gcc-4.0_4.0.3-1ubuntu5_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 5048 2006-03-16 17:04 gcc_4%3a4.0.3-1_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 128284 2006-05-24 03:08 gconf2_2.14.0-1ubuntu2_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 81668 2006-05-24 03:08 gconf2-common_2.14.0-1ubuntu2_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 1713958 2006-05-24 09:08 gdm_2.14.6-0ubuntu2_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 51350 2006-05-20 22:16 gettext-base_0.14.5-2ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 49836 2005-11-17 07:05 gettext-kde_0.10.35-0ubuntu1_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 2777670 2006-05-23 10:09 gimp_2.2.11-1ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 2093348 2006-05-23 10:09 gimp-data_2.2.11-1ubuntu3_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 125734 2006-05-23 10:09 gimp-python_2.2.11-1ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 113954 2006-03-02 03:04 glade-common_2.12.1-1ubuntu5_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 361070 2006-03-02 03:04 glade-gnome_2.12.1-1ubuntu5_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 156406 2006-05-29 21:09 gnome-app-install_0.1.32_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 883020 2006-05-22 03:08 gnomebaker_0.5.1-0ubuntu1_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 32068 2006-05-23 15:08 gnome-btdownload_0.0.22-1ubuntu7_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 23716 2006-05-14 00:08 gnome-common_2.12.0-1ubuntu1_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 603836 2006-05-22 11:08 gnome-control-center_1%3a2.14.1-0ubuntu11_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 248712 2006-05-23 09:08 gnome-cups-manager_0.31-1.1ubuntu13_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 388000 2006-05-24 03:08 gnome-panel_2.14.1-0ubuntu16_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 1133266 2006-05-24 03:08 gnome-panel-data_2.14.1-0ubuntu16_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 358798 2006-05-29 21:09 gnome-power-manager_2.14.3-0ubuntu11_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 237236 2006-05-22 23:12 gnome-session_2.14.1-0ubuntu11_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 1895280 2006-05-29 21:09 gnome-system-tools_2.14.0-0ubuntu11_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 980536 2006-05-20 22:16 gnupg_1.4.2.2-1ubuntu2_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 713102 2005-12-12 21:25 gnupg2_1.9.19-2_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 165424 2005-12-12 21:25 gnupg-agent_1.9.19-2_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 281124 2005-12-12 21:25 gpgsm_1.9.19-2_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 98722 2006-05-20 22:16 grep_2.5.1.ds2-4_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 19500 2006-05-20 22:16 grepmap_1.1.0-1_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 53964 2006-05-21 03:08 gstreamer0.10-alsa_0.10.7-0ubuntu4_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 42352 2006-05-21 03:08 gstreamer0.10-gnomevfs_0.10.7-0ubuntu4_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 359386 2006-05-21 03:08 gstreamer0.10-plugins-base_0.10.7-0ubuntu4_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 30124 2006-05-21 03:08 gstreamer0.10-plugins-base-apps_0.10.7-0ubuntu4_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 86022 2006-05-21 03:08 gstreamer0.10-x_0.10.7-0ubuntu4_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 70904 2006-05-20 22:16 gzip_1.3.5-12_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 335708 2006-05-23 00:09 hal_0.5.7-1ubuntu18_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 214826 2006-05-23 00:09 hal-device-manager_0.5.7-1ubuntu18_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 9408 2006-05-23 15:08 hicolor-icon-theme_0.9-0ubuntu4_all.deb
-r--r--r-- 1 root root 9828 2006-05-20 22:16 hostname_2.91.0ubuntu1_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 546434 2005-10-25 18:17 hspell_0.9-4_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 901786 2006-05-29 21:09 hwdb-client_0.6-0ubuntu10_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 242636 2006-04-28 00:08 idle-python2.4_2.4.3-0ubuntu4_all.deb
-r--r--r-- 1 root root 49752 2006-05-20 22:16 ifupdown_0.6.7ubuntu7_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 1614144 2006-01-28 22:55 imagemagick_6%3a6.2.4.5-0.6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 32248 2006-05-22 03:08 initramfs-tools_0.40ubuntu32_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 45444 2006-05-23 19:08 initscripts_2.86.ds1-6ubuntu32_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 112414 2006-05-19 07:09 intltool_0.35.0-0ubuntu1_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 971950 2006-05-22 14:08 iproute_20041019-4ubuntu5_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 39932 2006-05-20 22:16 iputils-ping_3%3a20020927-3ubuntu1_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 262692 2006-05-20 22:16 jfsutils_1.1.8-1_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 711294 2006-05-22 07:08 juk_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 142664 2006-05-22 07:08 kaboodle_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 1330456 2006-05-22 09:08 kaddressbook_4%3a3.5.2-0ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 49438 2006-05-19 00:09 kaddressbook-plugins_4%3a3.5.2-0ubuntu4_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 614544 2006-05-22 09:08 kalarm_4%3a3.5.2-0ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 3236182 2006-05-19 00:09 kalzium_4%3a3.5.2-0ubuntu9_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 87246 2006-05-22 07:08 kamera_4%3a3.5.2-0ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 629766 2006-05-19 00:09 kanagram_4%3a3.5.2-0ubuntu9_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 117032 2006-05-22 09:09 kandy_4%3a3.5.2-0ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 537992 2005-06-28 16:05 kanjidic_2004.08.13-1_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 281008 2006-05-23 05:08 kappfinder_4%3a3.5.2-0ubuntu26_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 334474 2006-05-24 18:08 kapptemplate_4%3a3.5.2-0ubuntu3_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 436928 2006-05-22 09:08 karm_4%3a3.5.2-0ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 469120 2006-05-22 08:08 kasteroids_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 772350 2006-05-23 05:08 kate_4%3a3.5.2-0ubuntu26_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 531114 2006-05-19 00:09 kate-plugins_4%3a3.5.2-0ubuntu4_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 136554 2006-05-22 08:08 katomic_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 151764 2006-05-22 07:08 kaudiocreator_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 1621674 2006-05-24 18:08 kbabel_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 453558 2006-05-22 08:08 kbackgammon_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 341562 2006-05-22 08:08 kbattleship_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 114756 2006-05-22 08:08 kblackbox_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 167718 2006-05-22 08:08 kbounce_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 330302 2006-05-19 00:09 kbruch_4%3a3.5.2-0ubuntu9_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 74960 2006-05-24 23:08 kbstate_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 426626 2006-05-24 18:08 kbugbuster_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 350840 2006-05-24 18:08 kcachegrind_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 188590 2006-05-22 08:08 kcalc_4%3a3.5.2-0ubuntu8_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 70734 2006-05-22 08:09 kcharselect_4%3a3.5.2-0ubuntu8_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 101008 2006-05-22 07:08 kcoloredit_4%3a3.5.2-0ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 7965002 2006-05-23 05:08 kcontrol_4%3a3.5.2-0ubuntu26_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 188054 2006-05-22 06:08 kcron_4%3a3.5.2-0ubuntu8_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 173742 2006-05-22 06:08 kdat_4%3a3.5.2-0ubuntu8_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 7748 2005-12-09 05:20 kde_5%3a45ubuntu1_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 11214 2006-05-24 23:08 kdeaccessibility_4%3a3.5.2-0ubuntu3_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 17866 2006-05-19 00:09 kdeaddons_4%3a3.5.2-0ubuntu4_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 121200 2006-05-19 00:09 kdeaddons-kfile-plugins_4%3a3.5.2-0ubuntu4_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 15422 2006-05-22 06:08 kdeadmin_4%3a3.5.2-0ubuntu8_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 32750 2006-05-22 06:08 kdeadmin-kfile-plugins_4%3a3.5.2-0ubuntu8_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 7552 2005-12-09 05:20 kde-amusements_5%3a45ubuntu1_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 9404 2006-04-22 05:08 kdeartwork_4%3a3.5.2-0ubuntu4_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 86106 2006-04-22 05:08 kdeartwork-emoticons_4%3a3.5.2-0ubuntu4_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 3419606 2006-04-22 05:08 kdeartwork-misc_4%3a3.5.2-0ubuntu4_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 86674 2006-04-22 05:08 kdeartwork-style_4%3a3.5.2-0ubuntu4_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 10611398 2006-04-22 05:08 kdeartwork-theme-icon_4%3a3.5.2-0ubuntu4_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 370568 2006-04-22 05:08 kdeartwork-theme-window_4%3a3.5.2-0ubuntu4_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 38770 2006-05-23 05:08 kdebase_4%3a3.5.2-0ubuntu26_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 1061376 2006-05-23 05:08 kdebase-bin_4%3a3.5.2-0ubuntu26_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 5770188 2006-05-23 05:08 kdebase-data_4%3a3.5.2-0ubuntu26_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 982670 2006-05-23 05:08 kdebase-kio-plugins_4%3a3.5.2-0ubuntu26_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 7634 2005-12-09 05:20 kde-core_5%3a45ubuntu1_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 18642 2006-05-19 00:09 kdeedu_4%3a3.5.2-0ubuntu9_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 21916 2006-05-19 00:09 kdeedu-data_4%3a3.5.2-0ubuntu9_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 20256 2006-05-22 08:08 kdegames_4%3a3.5.2-0ubuntu3_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 2246384 2006-05-22 08:08 kdegames-card-data_4%3a3.5.2-0ubuntu3_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 20212 2006-05-22 07:08 kdegraphics_4%3a3.5.2-0ubuntu6_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 248624 2006-05-22 07:08 kdegraphics-kfile-plugins_4%3a3.5.2-0ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 35420 2006-05-13 04:12 kdelibs_4%3a3.5.2-0ubuntu18_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 1352002 2006-05-13 04:12 kdelibs4-dev_4%3a3.5.2-0ubuntu18_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 251488 2006-05-22 08:09 kdelirc_4%3a3.5.2-0ubuntu8_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 19468 2006-05-22 07:08 kdemultimedia_4%3a3.5.2-0ubuntu3_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 30560 2006-05-22 07:08 kdemultimedia-kappfinder-data_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 123036 2006-05-22 07:08 kdemultimedia-kfile-plugins_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 177754 2006-05-22 07:08 kdemultimedia-kio-plugins_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 24000 2006-05-22 07:08 kdenetwork_4%3a3.5.2-0ubuntu6_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 46388 2006-05-22 07:08 kdenetwork-kfile-plugins_4%3a3.5.2-0ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 239488 2006-05-23 05:08 kdepasswd_4%3a3.5.2-0ubuntu26_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 19436 2006-05-22 09:09 kdepim_4%3a3.5.2-0ubuntu6_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 41346 2006-05-22 09:09 kdepim-kfile-plugins_4%3a3.5.2-0ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 746440 2006-05-22 09:08 kdepim-kio-plugins_4%3a3.5.2-0ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 2020036 2006-05-22 09:08 kdepim-kresources_4%3a3.5.2-0ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 152554 2006-05-22 09:08 kdepim-wizards_4%3a3.5.2-0ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 1285334 2006-05-23 05:08 kdeprint_4%3a3.5.2-0ubuntu26_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 21258 2006-05-24 18:08 kdesdk_4%3a3.5.2-0ubuntu3_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 50492 2006-05-24 18:08 kdesdk-kfile-plugins_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 439652 2006-05-24 18:08 kdesdk-kio-plugins_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 73904 2006-05-24 18:08 kdesdk-misc_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 289572 2006-05-24 18:08 kdesdk-scripts_4%3a3.5.2-0ubuntu3_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 757482 2006-05-23 05:08 kdesktop_4%3a3.5.2-0ubuntu26_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 31768 2006-05-22 08:09 kdessh_4%3a3.5.2-0ubuntu8_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 16310 2006-05-22 07:08 kdetoys_4%3a3.5.2-0ubuntu3_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 17830 2006-05-22 08:09 kdeutils_4%3a3.5.2-0ubuntu8_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 1247726 2006-05-05 22:08 kdevelop3_4%3a3.3.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 2548688 2006-05-05 22:08 kdevelop3-data_4%3a3.3.2-0ubuntu3_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 6545170 2006-05-05 22:08 kdevelop3-plugins_4%3a3.3.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 1256612 2006-04-22 05:08 kdewallpapers_4%3a3.5.2-0ubuntu4_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 15838 2006-05-22 08:08 kdewebdev_4%3a3.5.2-0ubuntu5_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 327898 2006-05-22 08:09 kdf_4%3a3.5.2-0ubuntu8_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 291112 2006-05-22 07:08 kdict_4%3a3.5.2-0ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 55550 2006-05-22 07:08 kdnssd_4%3a3.5.2-0ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 523146 2006-05-22 07:08 kdvi_4%3a3.5.2-0ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 118856 2006-05-22 08:09 kedit_4%3a3.5.2-0ubuntu8_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 384370 2006-05-19 00:09 keduca_4%3a3.5.2-0ubuntu9_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 152522 2006-05-22 08:08 kenolaba_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 144366 2006-05-22 07:08 kfax_4%3a3.5.2-0ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 102340 2006-05-22 07:08 kfaxview_4%3a3.5.2-0ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 630224 2006-05-22 08:08 kfilereplace_4%3a3.5.2-0ubuntu5_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 196602 2006-05-23 05:08 kfind_4%3a3.5.2-0ubuntu26_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 95370 2006-05-22 08:09 kfloppy_4%3a3.5.2-0ubuntu8_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 231444 2006-05-22 08:08 kfouleggs_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 76508 2006-05-22 07:08 kgamma_4%3a3.5.2-0ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 435098 2006-05-22 07:08 kget_4%3a3.5.2-0ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 226178 2006-05-22 07:08 kghostview_4%3a3.5.2-0ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 288990 2006-05-22 08:08 kgoldrunner_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 441778 2006-05-22 08:09 kgpg_4%3a3.5.2-0ubuntu8_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 1595336 2006-05-19 00:09 khangman_4%3a3.5.2-0ubuntu9_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 1997362 2006-05-23 05:08 khelpcenter_4%3a3.5.2-0ubuntu26_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 353748 2006-05-22 08:09 khexedit_4%3a3.5.2-0ubuntu8_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 1900238 2006-05-23 05:08 kicker_4%3a3.5.2-0ubuntu26_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 218306 2006-05-19 00:09 kicker-applets_4%3a3.5.2-0ubuntu4_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 171064 2006-05-22 07:08 kiconedit_4%3a3.5.2-0ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 1839850 2006-05-19 00:09 kig_4%3a3.5.2-0ubuntu9_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 307196 2006-05-22 08:08 kimagemapeditor_4%3a3.5.2-0ubuntu5_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 800052 2006-05-22 09:08 kitchensync_4%3a3.5.2-0ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 195710 2006-05-19 00:09 kiten_4%3a3.5.2-0ubuntu9_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 106938 2006-05-22 08:09 kjots_4%3a3.5.2-0ubuntu8_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 92896 2006-05-22 08:08 kjumpingcube_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 242180 2006-05-22 08:08 klaptopdaemon_4%3a3.5.2-0ubuntu8_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 242034 2006-05-19 00:09 klatin_4%3a3.5.2-0ubuntu9_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 210630 2006-05-22 09:09 kleopatra_4%3a3.5.2-0ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 703098 2006-05-19 00:09 klettres_4%3a3.5.2-0ubuntu9_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 1992718 2006-05-19 00:09 klettres-data_4%3a3.5.2-0ubuntu9_all.deb
-r--r--r-- 1 root root 97286 2006-05-20 22:16 klibc-utils_1.1.16-1ubuntu5_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 140010 2006-05-22 08:08 klickety_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 170868 2006-05-22 08:08 klines_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 299746 2006-05-22 08:08 klinkstatus_4%3a3.5.2-0ubuntu5_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 266032 2006-05-23 05:08 klipper_4%3a3.5.2-0ubuntu26_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 280750 2006-05-24 23:08 kmag_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 913436 2006-05-22 08:08 kmahjongg_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 2129402 2006-05-22 09:08 kmail_4%3a3.5.2-0ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 120382 2006-05-22 09:08 kmailcvt_4%3a3.5.2-0ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 372326 2006-05-23 05:08 kmenuedit_4%3a3.5.2-0ubuntu26_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 267622 2006-05-22 07:08 kmid_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 140842 2006-05-22 08:08 kmilo_4%3a3.5.2-0ubuntu8_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 212832 2006-05-22 08:08 kmines_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 368710 2006-05-22 07:08 kmix_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 177968 2006-05-22 07:08 kmoon_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 69094 2006-05-24 23:08 kmousetool_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 733258 2006-05-24 23:08 kmouth_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 523728 2006-05-19 00:09 kmplot_4%3a3.5.2-0ubuntu9_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 213858 2006-05-22 07:08 kmrml_4%3a3.5.2-0ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 107358 2006-05-24 18:08 kmtrace_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 591572 2006-05-22 06:08 knetworkconf_4%3a3.5.2-0ubuntu8_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 443904 2006-05-22 07:08 knewsticker_4%3a3.5.2-0ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 33538 2006-05-19 00:09 knewsticker-scripts_4%3a3.5.2-0ubuntu4_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 1204284 2006-05-22 09:09 knode_4%3a3.5.2-0ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 240654 2006-05-22 09:08 knotes_4%3a3.5.2-0ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 56146 2006-05-22 07:08 kodo_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 938638 2006-05-22 08:08 kolf_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 1054872 2006-05-22 07:08 kolourpaint_4%3a3.5.2-0ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 1470268 2006-05-22 08:08 kommander_4%3a3.5.2-0ubuntu5_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 316022 2006-05-24 18:08 kompare_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 1096948 2006-05-19 00:09 konq-plugins_4%3a3.5.2-0ubuntu4_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 1957050 2006-05-23 05:08 konqueror_4%3a3.5.2-0ubuntu26_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 138150 2006-05-23 05:08 konqueror-nsplugins_4%3a3.5.2-0ubuntu26_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 329576 2006-05-22 08:08 konquest_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 689700 2006-05-23 05:08 konsole_4%3a3.5.2-0ubuntu26_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 72512 2006-05-22 09:09 konsolekalendar_4%3a3.5.2-0ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 1584952 2006-05-22 09:08 kontact_4%3a3.5.2-0ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 750010 2006-05-22 07:08 kooka_4%3a3.5.2-0ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 5190620 2006-05-22 07:08 kopete_4%3a3.5.2-0ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 1530088 2006-05-22 09:08 korganizer_4%3a3.5.2-0ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 165214 2006-05-22 09:09 korn_4%3a3.5.2-0ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 686514 2006-05-22 06:08 kpackage_4%3a3.5.2-0ubuntu8_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 113686 2006-05-23 05:08 kpager_4%3a3.5.2-0ubuntu26_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 326648 2006-05-22 08:08 kpat_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 315236 2006-05-22 07:08 kpdf_4%3a3.5.2-0ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 568286 2006-05-19 00:09 kpercentage_4%3a3.5.2-0ubuntu9_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 485518 2006-05-23 05:08 kpersonalizer_4%3a3.5.2-0ubuntu26_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 192804 2006-05-22 07:08 kpf_4%3a3.5.2-0ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 1899682 2006-05-22 09:08 kpilot_4%3a3.5.2-0ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 162282 2006-05-22 08:08 kpoker_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 2152056 2006-05-22 07:08 kpovmodeler_4%3a3.5.2-0ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 672610 2006-05-22 07:08 kppp_4%3a3.5.2-0ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 501764 2006-05-22 07:08 krdc_4%3a3.5.2-0ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 347948 2006-05-22 07:08 krec_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 277344 2006-05-22 08:09 kregexpeditor_4%3a3.5.2-0ubuntu8_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 425034 2006-05-22 08:08 kreversi_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 935140 2006-05-22 07:08 krfb_4%3a3.5.2-0ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 66592 2006-05-22 07:08 kruler_4%3a3.5.2-0ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 167666 2006-05-22 08:08 ksame_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 226192 2006-05-24 23:08 ksayit_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 419500 2006-05-22 07:08 kscd_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 796396 2006-04-22 05:08 kscreensaver_4%3a3.5.2-0ubuntu4_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 104456 2006-04-22 05:08 kscreensaver-xsavers_4%3a3.5.2-0ubuntu4_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 190742 2006-05-22 08:08 kshisen_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 58284 2006-05-19 00:09 ksig_4%3a3.5.2-0ubuntu4_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 411612 2006-05-22 08:09 ksim_4%3a3.5.2-0ubuntu8_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 713124 2006-05-22 07:08 ksirc_4%3a3.5.2-0ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 216496 2006-05-22 08:08 ksirtet_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 221678 2006-05-22 08:08 ksmiletris_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 154850 2006-05-23 05:08 ksmserver_4%3a3.5.2-0ubuntu26_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 335488 2006-05-22 08:08 ksnake_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 149786 2006-05-22 07:08 ksnapshot_4%3a3.5.2-0ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 245816 2006-05-22 08:08 ksokoban_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 380978 2006-05-22 08:08 kspaceduel_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 703728 2006-05-23 05:08 ksplash_4%3a3.5.2-0ubuntu26_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 51760 2006-05-24 18:08 kspy_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 4186852 2006-05-19 00:09 kstars_4%3a3.5.2-0ubuntu9_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 6537740 2006-05-19 00:09 kstars-data_4%3a3.5.2-0ubuntu9_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 1177580 2006-05-22 07:08 ksvg_4%3a3.5.2-0ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 62482 2006-05-22 09:08 ksync_4%3a3.5.2-0ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 478122 2006-05-23 05:08 ksysguard_4%3a3.5.2-0ubuntu26_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 65670 2006-05-23 05:08 ksysguardd_4%3a3.5.2-0ubuntu26_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 162034 2006-05-22 06:08 ksysv_4%3a3.5.2-0ubuntu8_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 85386 2006-05-22 07:08 kteatime_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 73906 2006-05-22 08:09 ktimer_4%3a3.5.2-0ubuntu8_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 105738 2006-05-23 05:08 ktip_4%3a3.5.2-0ubuntu26_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 91502 2006-05-22 09:09 ktnef_4%3a3.5.2-0ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 1266562 2006-05-19 00:09 ktouch_4%3a3.5.2-0ubuntu9_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 96730 2006-05-22 08:08 ktron_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 1963010 2006-05-24 23:08 kttsd_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 789858 2006-05-22 08:08 ktuberling_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 373634 2006-05-19 00:09 kturtle_4%3a3.5.2-0ubuntu9_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 285440 2006-05-22 07:08 ktux_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 66382 2006-05-24 18:08 kuiviewer_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 75820 2006-05-24 18:08 kunittest_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 230714 2006-05-22 06:08 kuser_4%3a3.5.2-0ubuntu8_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 440006 2006-05-19 00:09 kverbos_4%3a3.5.2-0ubuntu9_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 380750 2006-05-22 07:08 kview_4%3a3.5.2-0ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 747906 2006-05-22 07:08 kviewshell_4%3a3.5.2-0ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 1043156 2006-05-19 00:09 kvoctrain_4%3a3.5.2-0ubuntu9_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 342278 2006-05-22 08:08 kwalletmanager_4%3a3.5.2-0ubuntu8_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 1236214 2006-05-22 07:08 kweather_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 224204 2006-05-22 07:08 kwifimanager_4%3a3.5.2-0ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 980844 2006-05-23 05:08 kwin_4%3a3.5.2-0ubuntu26_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 169272 2006-05-22 08:08 kwin4_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 757598 2006-05-19 00:09 kwordquiz_4%3a3.5.2-0ubuntu9_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 945368 2006-05-22 07:08 kworldclock_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 590204 2006-05-22 08:08 kxsldbg_4%3a3.5.2-0ubuntu5_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 1724 2006-05-27 00:08 landscape-client_0.1_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 3852 2006-05-30 05:08 language-pack-en_1%3a6.06+20060529_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 778862 2006-05-30 04:08 language-pack-en-base_1%3a6.06+20060529_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 2066 2006-05-30 05:08 language-pack-gnome-en_1%3a6.06+20060529_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 1659486 2006-05-30 04:08 language-pack-gnome-en-base_1%3a6.06+20060529_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 2060 2006-05-30 05:08 language-pack-gnome-zh_1%3a6.06+20060529_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 2575398 2006-05-30 04:08 language-pack-gnome-zh-base_1%3a6.06+20060529_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 2064 2006-05-30 05:08 language-pack-kde-zh_1%3a6.06+20060529_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 3355488 2006-05-30 03:11 language-pack-kde-zh-base_1%3a6.06+20060529_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 3844 2006-05-30 06:08 language-pack-zh_1%3a6.06+20060529_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 1984424 2006-05-30 03:11 language-pack-zh-base_1%3a6.06+20060529_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 2430 2006-05-30 00:08 language-support-en_1%3a6.06+20060529_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 2402 2006-05-30 00:08 language-support-zh_1%3a6.06+20060529_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 8142 2006-05-23 02:08 launchpad-integration_0.1.3_all.deb
-r--r--r-- 1 root root 108808 2006-05-20 22:16 less_394-1_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 0 2006-06-02 00:51 li
-rw-r--r-- 1 root root 76454 2006-05-06 00:09 libacl1-dev_2.2.34-1ubuntu1_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 88542 2006-02-01 00:15 libakode2_2.0-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 131534 2006-05-29 10:08 libapr0_2.0.55-4ubuntu2_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 76974 2005-01-27 21:40 libart-2.0-dev_2.3.17-1_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 161172 2006-05-22 07:08 libarts1-akode_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 48582 2006-05-22 07:08 libarts1-audiofile_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 1200152 2006-03-29 07:07 libarts1-dev_1.5.2-0ubuntu1_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 212768 2006-05-22 07:08 libarts1-mpeglib_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 93526 2006-05-22 07:08 libarts1-xine_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 21254 2006-03-29 07:07 libartsc0-dev_1.5.2-0ubuntu1_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 453824 2006-05-11 18:08 libasound2-dev_1.0.10-2ubuntu4_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 48256 2006-01-05 00:10 libaspell-dev_0.60.4-2_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 102880 2006-04-02 06:07 libatk1.0-dev_1.11.4-0ubuntu1_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 67932 2006-05-20 22:16 libatm1_2.4.1-17_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 7916 2006-05-20 22:16 libattr1_2.4.25-1_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 26224 2005-10-25 18:20 libattr1-dev_2.4.25-1_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 484252 2006-01-30 23:20 libaudio-dev_1.7-3ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 111942 2006-03-27 19:07 libaudiofile-dev_0.2.6-6ubuntu1_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 37362 2006-05-27 00:08 libavahi-client3_0.6.10-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 43800 2006-05-27 00:08 libavahi-client-dev_0.6.10-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 32528 2006-05-27 00:08 libavahi-common3_0.6.10-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 17416 2006-05-27 00:08 libavahi-common-data_0.6.10-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 49592 2006-05-27 00:08 libavahi-common-dev_0.6.10-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 19644 2006-05-27 00:08 libavahi-glib1_0.6.10-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 22296 2006-05-27 00:08 libavahi-qt3-1_0.6.10-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 22006 2006-05-27 00:08 libavahi-qt3-dev_0.6.10-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 57272 2006-05-21 09:08 libbeagle0_0.2.6-1ubuntu5_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 138662 2006-05-23 07:10 libbonobo2-0_2.14.0-0ubuntu2_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 575358 2006-05-23 07:10 libbonobo2-common_2.14.0-0ubuntu2_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 179606 2006-01-13 02:35 libboost-python1.33.1_1.33.1-2_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 42516 2006-05-20 22:16 libbz2-1.0_1.0.3-0ubuntu2_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 32280 2006-03-17 01:05 libbz2-dev_1.0.3-0ubuntu2_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 4587534 2006-05-22 03:08 libc6_2.3.6-0ubuntu20_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 2821696 2006-05-22 03:08 libc6-dev_2.3.6-0ubuntu20_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 1078224 2006-05-22 03:08 libc6-i686_2.3.6-0ubuntu20_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 348634 2006-03-25 02:07 libcairo2-dev_1.0.4-0ubuntu1_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 9070 2006-05-20 22:16 libcap1_1%3a1.10-14_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 78530 2006-05-20 22:16 libconsole_1%3a0.2.3dbs-60ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 30838 2004-11-01 22:20 libconvert-binhex-perl_1.119-2_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 25450 2006-05-17 21:08 libcupsys2-dev_1.2.0-0ubuntu5_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 101132 2006-05-24 18:08 libcvsservice0_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 396760 2006-05-20 22:16 libdb4.3_4.3.29-5build1_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 296054 2006-05-16 04:08 libdbus-1-dev_0.60-6ubuntu8_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 172054 2006-05-16 04:08 libdbus-qt-1-1c2_0.60-6ubuntu8_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 148420 2006-05-24 00:09 libenchant1c2a_1.2.3-0ubuntu2_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 22756 2006-03-28 20:07 libesd0-dev_0.2.36-3ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 127144 2005-04-23 00:10 libexpat1-dev_1.95.8-3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 105844 2004-07-29 05:20 libfinance-quote-perl_1.08-1_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 115438 2006-05-19 15:08 libfontconfig1_2.3.2-1.1ubuntu12_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 531622 2006-05-19 15:08 libfontconfig1-dev_2.3.2-1.1ubuntu12_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 677356 2006-04-06 14:08 libfreetype6-dev_2.1.10-1ubuntu2_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 40976 2006-05-20 22:16 libfribidi0_0.10.7-1_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 64138 2005-12-17 12:45 libgadu3_1%3a1.6+20051103-1ubuntu1_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 48450 2005-11-24 02:10 libgamin-dev_0.1.7-2ubuntu1_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 221240 2006-05-24 03:08 libgconf2-4_2.14.0-1ubuntu2_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 181878 2006-05-20 22:16 libgcrypt11_1.2.2-1_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 236810 2005-10-28 17:20 libgcrypt11-dev_1.2.2-1_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 410152 2006-05-23 10:09 libgimp2.0_2.2.11-1ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 45978 2006-05-06 00:09 libgl1-mesa-dev_6.4.1-0ubuntu8_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 478200 2006-05-23 08:09 libglib2.0-0_2.10.2-1ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 904 2006-05-23 08:09 libglib2.0-data_2.10.2-1ubuntu3_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 497614 2006-05-23 08:09 libglib2.0-dev_2.10.2-1ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 255250 2006-05-06 00:09 libglu1-mesa-dev_6.4.1-0ubuntu8_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 94210 2006-05-23 09:08 libgnomecupsui1.0-1c2a_0.31-1.1ubuntu13_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 593666 2006-05-21 05:08 libgnomevfs2-0_2.14.1-0ubuntu8_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 290920 2006-05-21 05:08 libgnomevfs2-bin_2.14.1-0ubuntu8_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 586870 2006-05-21 05:08 libgnomevfs2-common_2.14.1-0ubuntu8_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 292074 2006-05-21 05:08 libgnomevfs2-extra_2.14.1-0ubuntu8_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 372486 2006-05-20 22:16 libgnutls12_1.2.9-2ubuntu1_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 444254 2006-02-16 11:04 libgnutls-dev_1.2.9-2ubuntu1_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 13622 2006-05-20 22:16 libgpg-error0_1.1-4_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 29662 2005-10-25 11:30 libgpg-error-dev_1.1-4_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 164542 2005-10-25 12:40 libgpgme11_1.1.0-1_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 49814 2006-05-20 22:16 libgpmg1_1.19.6-21ubuntu1_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 127014 2006-05-21 03:08 libgstreamer-plugins-base0.10-0_0.10.7-0ubuntu4_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 2219838 2006-05-19 10:10 libgtk2.0-dev_2.8.17-1ubuntu5_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 157496 2006-05-23 00:09 libhal1_0.5.7-1ubuntu18_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 158392 2006-05-23 00:09 libhal-storage1_0.5.7-1ubuntu18_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 103286 2005-12-06 12:55 libhtml-parser-perl_3.48-1_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 36012 2004-07-29 05:25 libhtml-tableextract-perl_1.08-1_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 13638 2005-11-15 03:50 libhtml-tagset-perl_3.10-1_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 208328 2005-11-16 02:20 libhtml-tree-perl_3.19.01-1_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 49094 2006-01-19 19:45 libice-dev_2%3a1.0.0-0ubuntu2_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 515406 2005-10-25 11:35 libidn11-dev_0.5.18-1_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 79502 2006-05-22 09:09 libindex0_4%3a3.5.2-0ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 88628 2005-04-14 14:10 libio-stringy-perl_2.110-1_all.deb
-r--r--r-- 1 root root 27590 2006-05-20 22:16 libiw28_27+28pre13-1ubuntu2_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 621470 2004-10-27 22:15 libjasper-1.701-dev_1.701.0-2_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 184660 2005-12-22 14:20 libjpeg62-dev_6b-11_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 76596 2005-12-22 14:20 libjpeg-progs_6b-11_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 164770 2005-12-30 00:00 libkadm55_1.4.3-5_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 592586 2006-05-22 09:08 libkcal2b_4%3a3.5.2-0ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 136110 2006-05-22 07:08 libkcddb1_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 134402 2006-05-19 00:09 libkdeedu3_4%3a3.5.2-0ubuntu9_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 293842 2006-05-22 08:08 libkdegames1_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 514004 2006-05-22 09:08 libkdepim1a_4%3a3.5.2-0ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 72782 2006-05-22 09:08 libkgantt0_4%3a3.5.2-0ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 136560 2006-05-19 00:09 libkiten1_4%3a3.5.2-0ubuntu9_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 413714 2006-05-22 09:09 libkleopatra1_4%3a3.5.2-0ubuntu6_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 16400 2006-05-20 22:16 libklibc_1.1.16-1ubuntu5_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 113346 2006-05-22 09:09 libkmime2_4%3a3.5.2-0ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 257836 2006-05-23 05:08 libkonq4_4%3a3.5.2-0ubuntu26_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 74866 2006-05-29 23:08 libkpathsea4_3.0-13ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 105382 2006-05-22 09:09 libkpimexchange1_4%3a3.5.2-0ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 71836 2006-05-22 09:09 libkpimidentities1_4%3a3.5.2-0ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 646282 2005-12-30 00:00 libkrb5-dev_1.4.3-5_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 85068 2005-10-25 13:10 libksba8_0.9.12-1_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 130092 2006-05-22 07:08 libkscan1_4%3a3.5.2-0ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 38750 2006-05-22 09:09 libksieve0_4%3a3.5.2-0ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 49084 2006-05-22 09:09 libktnef1_4%3a3.5.2-0ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 10270 2006-05-23 02:08 liblaunchpad-integration0_0.1.3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 132158 2004-10-30 09:40 liblcms1-dev_1.13-1_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 143618 2006-05-20 22:16 libldap2_2.1.30-12ubuntu3_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 19770 2006-05-20 22:16 liblocale-gettext-perl_1.05-1_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 12098 2005-10-25 20:20 liblockdev1_1.0.2-1_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 6774 2006-05-23 02:08 liblpint-bonobo0_0.1.3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 54850 2005-11-25 20:20 liblua50_5.0.2-5ubuntu1_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 66358 2005-11-25 20:20 liblua50-dev_5.0.2-5ubuntu1_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 30396 2005-11-25 20:20 liblualib50_5.0.2-5ubuntu1_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 33700 2005-11-25 20:20 liblualib50-dev_5.0.2-5ubuntu1_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 56786 2006-05-20 22:16 liblzo1_1.08-3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 88512 2005-06-02 16:50 libmad0-dev_0.15.1b-2.1_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 82492 2004-07-29 05:25 libmailtools-perl_1.62-1_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 56892 2004-08-13 18:45 libmal1_0.40-3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 92266 2006-05-22 09:09 libmimelib1c2a_4%3a3.5.2-0ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 365638 2006-01-28 22:55 libmime-perl_5.419-1_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 249198 2004-10-26 23:30 libmng-dev_1.0.8-1_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 1381680 2006-05-23 21:08 libmysqlclient15off_5.0.21-3ubuntu1_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 83142 2006-05-23 00:09 libnautilus-extension1_2.14.1-0ubuntu9_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 291404 2006-05-20 22:16 libncurses5_5.5-1ubuntu3_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 309250 2006-05-20 22:16 libncursesw5_5.5-1ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 27468 2005-10-25 18:18 libnews-nntpclient-perl_0.37-6_all.deb
-r--r--r-- 1 root root 51322 2006-05-20 22:16 libnewt0.51_0.51.6-31ubuntu1_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 145742 2006-05-24 05:09 libnspr4_2%3a1.firefox1.5.dfsg+1.5.0.3-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 668716 2006-05-24 05:09 libnss3_2%3a1.firefox1.5.dfsg+1.5.0.3-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 69012 2006-05-16 08:11 libogg-dev_1.1.3-0ubuntu3_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 92298 2006-05-20 22:16 libopencdk8_0.5.7-2_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 117422 2005-10-25 18:40 libopencdk8-dev_0.5.7-2_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 478994 2005-11-24 07:25 libopenexr-dev_1.2.2-4ubuntu2_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 97946 2006-05-24 03:08 libpanel-applet2-0_2.14.1-0ubuntu16_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 300064 2006-05-04 18:08 libpango1.0-dev_1.12.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 208924 2006-04-14 20:07 libpcre3-dev_6.4-1.1ubuntu4_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 61784 2006-04-14 20:07 libpcrecpp0_6.4-1.1ubuntu4_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 239650 2006-02-23 06:04 libpng12-dev_1.2.8rel-5_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 41146 2006-04-29 01:13 libpoppler1-qt_0.5.1-0ubuntu7_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 30128 2006-05-20 22:16 libpopt0_1.7-5_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 36948 2004-10-26 23:00 libpopt-dev_1.7-5_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 357360 2006-04-06 14:08 libqt3-headers_3%3a3.3.6-1ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 49436 2006-04-06 14:08 libqt3-mt-dev_3%3a3.3.6-1ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 1435784 2006-04-08 07:07 libquantlib-0.3.11c2a_0.3.11-2.1build1_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 252098 2006-05-20 22:16 libreadline5_5.1-7build1_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 46616 2006-05-20 22:16 libreiserfs0.3-0_0.3.0.5-1_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 52472 2006-05-22 07:08 librss1_4%3a3.5.2-0ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 108138 2005-12-22 21:55 libsamplerate0_0.1.2-2_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 233334 2006-04-24 20:08 libsasl2-dev_2.1.19.dfsg1-0.1ubuntu2_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 349206 2006-05-30 08:08 libscim8c2a_1.4.4-1ubuntu12_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 48714 2006-05-30 07:08 libscrollkeeper0_0.3.14-11ubuntu6_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 50998 2006-05-20 22:16 libselinux1_1.28-2ubuntu2_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 81058 2006-04-21 01:08 libsensors3_1%3a2.9.2-5ubuntu3_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 94462 2006-05-20 22:16 libsepol1_1.10-1_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 32452 2006-05-20 22:16 libsigc++-2.0-0c2a_2.0.16-3_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 405272 2006-05-20 22:16 libslang2_2.0.5-1build2_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 19188 2006-01-19 19:45 libsm-dev_2%3a1.0.0-0ubuntu2_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 2591118 2006-05-20 22:16 libssl0.9.8_0.9.8a-7build1_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 2022142 2006-03-29 18:07 libssl-dev_0.9.8a-7build1_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 513182 2006-05-08 18:09 libsvn0_1.3.1-3ubuntu1_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 24920 2006-05-20 22:16 libsysfs2_2.0.0-5build1_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 40926 2006-05-20 22:16 libtasn1-2_0.2.17-1ubuntu1_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 245278 2006-02-16 01:04 libtasn1-2-dev_0.2.17-1ubuntu1_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 11114 2006-05-20 22:16 libtext-charwidth-perl_0.04-3_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 14798 2006-05-20 22:16 libtext-iconv-perl_1.4-2_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 8638 2006-05-20 22:16 libtext-wrapi18n-perl_0.06-4_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 200036 2006-05-29 21:09 libthunar-vfs-1_0.3.0+r21789-0ubuntu2_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 122454 2005-12-19 00:50 libtidy-0.99-0_20051018-1_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 257986 2006-05-07 22:08 libtiff4-dev_3.7.4-1ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 205212 2006-05-07 22:08 libtiff-tools_3.7.4-1ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 43760 2006-05-07 22:08 libtiffxx0c2_3.7.4-1ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 32748 2005-10-25 19:05 libtimedate-perl_1.1600-5_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 327928 2006-01-10 23:30 libtool_1.5.22-2_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 29980 2006-05-24 23:08 libtotem-plparser1_1.4.1-0ubuntu4_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 22382 2006-04-10 19:08 libtunepimp-bin_0.3.0-9.1ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 257384 2006-05-26 06:08 libuniconf4.2_4.2.2-1ubuntu2_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 87780 2005-04-14 13:25 liburi-perl_1.35-1_all.deb
-r--r--r-- 1 root root 17776 2006-05-20 22:16 libusb-0.1-4_2%3a0.1.10a-22ubuntu1_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 468470 2006-05-02 22:11 libvorbis-dev_1.1.2-0ubuntu2_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 109876 2006-05-22 05:08 libwnck18_2.14.1-0ubuntu2_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 39532 2006-05-22 05:08 libwnck-common_2.14.1-0ubuntu2_all.deb
-r--r--r-- 1 root root 27392 2006-05-20 22:16 libwrap0_7.6.dbs-8ubuntu1_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 322052 2006-05-26 06:08 libwvstreams4.2-base_4.2.2-1ubuntu2_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 422688 2006-05-26 06:08 libwvstreams4.2-extras_4.2.2-1ubuntu2_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 358384 2005-04-14 13:25 libwww-perl_5.803-4_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 1489222 2006-01-10 23:15 libwxgtk2.4-1_2.4.4.1.1ubuntu2_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 3015826 2005-11-18 03:35 libwxgtk2.6-0_2.6.1.2ubuntu2_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 1239440 2006-05-11 17:08 libx11-dev_2%3a1.0.0-0ubuntu9_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 9996 2006-05-01 19:11 libxau-dev_1%3a1.0.0-0ubuntu4_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 29174 2006-05-02 20:11 libxcursor-dev_1.1.5.2-0ubuntu4_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 9358 2006-01-19 19:50 libxdmcp-dev_1%3a1.0.0-0ubuntu2_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 72232 2006-05-01 19:11 libxext-dev_2%3a1.0.0-0ubuntu4_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 189066 2006-05-28 18:08 libxfcegui4-4_4.3.90.2svn+r21598-0ubuntu2_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 10684 2006-05-01 20:11 libxfixes-dev_1%3a3.0.1.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 54084 2006-01-19 19:50 libxft-dev_2.1.8.2-0ubuntu2_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 61642 2006-05-01 20:11 libxi-dev_2%3a1.0.0-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 3916 2006-01-19 19:50 libxinerama-dev_2%3a1.0.1-0ubuntu2_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 640848 2006-05-04 08:08 libxml2-dev_2.6.24.dfsg-1ubuntu1_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 292270 2004-11-25 08:45 libxml-parser-perl_2.34-4_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 48366 2006-01-19 19:50 libxmu-dev_2%3a1.0.0-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 15716 2006-01-19 19:50 libxmu-headers_2%3a1.0.0-0ubuntu3_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 14008 2006-05-01 20:11 libxrandr-dev_1%3a1.1.0.2-0ubuntu4_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 23452 2006-01-19 19:50 libxrender-dev_1%3a0.9.0.2-0ubuntu2_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 518620 2005-11-11 05:20 libxslt1-dev_1.1.15-1ubuntu1_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 466094 2006-05-01 21:11 libxt-dev_1%3a1.0.0-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 21605772 2006-05-24 02:08 linux-image-2.6.15-23-386_2.6.15-23.39_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 1039142 2006-05-22 13:09 linux-kernel-headers_2.6.11.2-0ubuntu18_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 8137454 2006-05-29 21:09 linux-restricted-modules-2.6.15-23-386_2.6.15.11-1_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 17722 2006-05-29 21:09 linux-restricted-modules-common_2.6.15.11-1_all.deb
-r--r--r-- 1 root root 15870 2006-05-20 22:16 linux-sound-base_1.0.10-4ubuntu4_all.deb
-rw-r----- 1 root root 0 2006-06-01 08:18 lock
-r--r--r-- 1 root root 240566 2006-05-20 22:16 login_1%3a4.0.13-7ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 175308 2006-05-22 08:08 lskat_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 344988 2006-05-20 22:16 lsof_4.76.dfsg.1-1_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 24092 2005-11-25 20:20 lua50_5.0.2-5ubuntu1_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 110946 2005-10-25 20:50 m4_1.4.4-1_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 41476 2006-05-20 22:16 makedev_2.3.1-79ubuntu1_all.deb
-r--r--r-- 1 root root 79194 2006-05-20 22:16 mawk_1.3.3-11ubuntu1_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 60832 2006-05-20 22:16 memtest86+_1.65-1_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 166840 2006-05-06 00:09 mesa-common-dev_6.4.1-0ubuntu8_all.deb
-r--r--r-- 1 root root 19050 2006-05-20 22:16 mii-diag_2.11-1_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 10264694 2006-05-22 10:08 mozilla-thunderbird_1.5.0.2-0ubuntu2_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 218764 2006-05-22 07:08 mpeglib_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 95380 2006-01-20 01:35 mpg123_0.59r-21_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 94906 2006-01-20 01:35 mpg123-esd_0.59r-21_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 96398 2006-01-20 01:35 mpg123-nas_0.59r-21_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 103052 2006-01-20 01:35 mpg123-oss-i486_0.59r-21_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 38586 2006-05-23 21:08 mysql-common_5.0.21-3ubuntu1_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 850606 2006-05-23 00:09 nautilus_2.14.1-0ubuntu9_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 513926 2006-05-23 00:09 nautilus-data_2.14.1-0ubuntu9_all.deb
-r--r--r-- 1 root root 12846 2006-05-20 22:16 ncurses-base_5.5-1ubuntu3_all.deb
-r--r--r-- 1 root root 207698 2006-05-20 22:16 ncurses-bin_5.5-1ubuntu3_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 65762 2006-05-20 22:16 netcat_1.10-29_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 168138 2006-05-20 22:16 net-tools_1.60-16ubuntu2_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 50790 2006-05-22 09:09 networkstatus_4%3a3.5.2-0ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 704632 2006-05-18 18:08 nmap_4.03-3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 2606204 2006-05-22 07:08 noatun_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 396182 2006-05-19 00:09 noatun-plugins_4%3a3.5.2-0ubuntu4_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 67776 2006-05-23 00:09 notification-daemon_0.3.4-0ubuntu8_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 44116 2006-05-29 11:08 ntpdate_1%3a4.2.0a+stable-8.1ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 1956 2006-05-29 06:09 openoffice.org_2.0.2-2ubuntu12_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 2913502 2006-05-29 06:09 openoffice.org-base_2.0.2-2ubuntu12_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 3898854 2006-05-29 06:09 openoffice.org-calc_2.0.2-2ubuntu12_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 26439910 2006-05-29 06:09 openoffice.org-common_2.0.2-2ubuntu12_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 29721634 2006-05-29 06:09 openoffice.org-core_2.0.2-2ubuntu12_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 1843834 2006-05-29 06:09 openoffice.org-draw_2.0.2-2ubuntu12_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 80750 2006-05-29 06:09 openoffice.org-evolution_2.0.2-2ubuntu12_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 59612 2006-05-29 06:09 openoffice.org-gnome_2.0.2-2ubuntu12_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 203584 2006-05-29 06:09 openoffice.org-gtk_2.0.2-2ubuntu12_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 10657766 2006-05-24 01:09 openoffice.org-help-en-us_2.0.2-2ubuntu5_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 11618524 2006-05-24 01:09 openoffice.org-help-zh-cn_2.0.2-2ubuntu5_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 11754440 2006-05-24 01:09 openoffice.org-help-zh-tw_2.0.2-2ubuntu5_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 565398 2006-05-29 06:09 openoffice.org-impress_2.0.2-2ubuntu12_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 2404214 2006-05-29 06:09 openoffice.org-java-common_2.0.2-2ubuntu12_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 93388 2006-05-24 01:09 openoffice.org-l10n-common_2.0.2-2ubuntu5_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 1838316 2006-05-24 01:09 openoffice.org-l10n-en-gb_2.0.2-2ubuntu5_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 604786 2006-05-29 06:09 openoffice.org-l10n-en-us_2.0.2-2ubuntu12_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 631950 2006-05-24 01:09 openoffice.org-l10n-en-za_2.0.2-2ubuntu5_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 1881524 2006-05-24 01:09 openoffice.org-l10n-zh-cn_2.0.2-2ubuntu5_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 1873896 2006-05-24 01:09 openoffice.org-l10n-zh-tw_2.0.2-2ubuntu5_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 290318 2006-05-29 06:09 openoffice.org-math_2.0.2-2ubuntu12_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 4807230 2006-05-29 06:09 openoffice.org-writer_2.0.2-2ubuntu12_i386.deb
drwxr-xr-x 2 root root 48 2006-06-01 08:20 partial
-r--r--r-- 1 root root 615676 2006-05-20 22:16 passwd_1%3a4.0.13-7ubuntu3_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 163312 2006-05-20 22:16 pciutils_1%3a2.1.11-15.3ubuntu1_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 306590 2006-06-01 01:56 pcmcia-cs_3.2.8-5.2ubuntu6_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 28656 2006-05-20 22:16 pcmciautils_012-1ubuntu4_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 737682 2006-05-20 22:16 perl-base_5.8.7-10ubuntu1_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 76744 2005-11-28 23:35 pinentry-qt_0.7.2-3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 20926 2006-01-19 22:20 poster_20020830-3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 375872 2006-05-24 18:08 poxml_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 214706 2006-05-20 22:16 procps_1%3a3.2.6-2ubuntu4_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 82734 2006-04-04 01:07 psutils_1.17-21ubuntu1_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 128474 2006-05-20 22:16 python_2.4.2-0ubuntu3_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 143312 2006-05-29 02:08 python2.4-pgsql_2.4.0-6ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 11488 2006-04-12 03:08 python-gobject-dev_2.10.1-0ubuntu1_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 144126 2006-04-13 00:07 python-gtk2-dev_2.8.6-0ubuntu1_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 6716 2006-05-23 02:08 python-launchpad-integration_0.1.3_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 952 2006-05-20 22:16 python-minimal_2.4.2-0ubuntu3_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 18164 2006-05-29 02:08 python-pgsql_2.4.0-6ubuntu3_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 225016 2006-05-29 06:09 python-uno_2.0.2-2ubuntu12_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 2408074 2006-01-10 23:15 python-wxgtk2.4_2.4.4.1.1ubuntu2_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 2639102 2005-11-18 03:35 python-wxgtk2.6_2.6.1.2ubuntu2_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 17260 2005-11-18 03:35 python-wxtools_2.6.1.2ubuntu2_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 20668 2005-11-18 03:35 python-wxversion_2.6.1.2ubuntu2_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 1222540 2006-04-06 14:08 qt3-dev-tools_3%3a3.3.6-1ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 2350374 2006-05-22 08:08 quanta_4%3a3.5.2-0ubuntu5_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 971716 2006-05-22 08:08 quanta-data_4%3a3.5.2-0ubuntu5_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 1034052 2005-12-21 17:45 quantlib-python_0.3.11-3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 242222 2006-01-22 20:20 rar_3.30-2ubuntu2_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 50208 2006-05-20 22:16 readline-common_5.1-7build1_all.deb
-r--r--r-- 1 root root 450482 2006-05-20 22:16 reiser4progs_1.0.5-1_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 472680 2006-05-20 22:16 reiserfsprogs_1%3a3.6.19-1_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 769688 2006-05-30 08:08 scim_1.4.4-1ubuntu12_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 122108 2006-05-30 08:08 scim-gtk2-immodule_1.4.4-1ubuntu12_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 110400 2006-05-30 08:08 scim-modules-socket_1.4.4-1ubuntu12_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 185840 2006-05-30 07:08 scrollkeeper_0.3.14-11ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 33764 2006-05-22 06:08 secpolicy_4%3a3.5.2-0ubuntu8_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 198584 2006-05-20 22:16 sed_4.1.4-5_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 279794 2006-05-29 08:08 shared-mime-info_0.17-0ubuntu11_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 91758 2006-05-20 22:16 strace_4.5.12-1ubuntu1_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 203006 2006-05-08 18:09 subversion_1.3.1-3ubuntu1_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 1334 2006-05-15 10:08 sun-java5-plugin_1.5.0-06-1_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 516354 2006-05-22 08:09 superkaramba_4%3a3.5.2-0ubuntu8_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 105004 2006-05-23 19:08 sysvinit_2.86.ds1-6ubuntu32_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 46750 2006-05-23 19:08 sysv-rc_2.86.ds1-6ubuntu32_all.deb
-r--r--r-- 1 root root 518884 2006-05-20 22:17 tar_1.15.1-2ubuntu2_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 73452 2006-05-20 22:17 tcpd_7.6.dbs-8ubuntu1_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 376948 2006-05-29 21:09 thunar_0.3.0+r21789-0ubuntu2_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 181860 2006-05-22 23:12 thunderbird-locale-en-gb_1%3a1.5.0.2ubuntu1-3_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 165840 2006-05-22 23:12 thunderbird-locale-zh-cn_1%3a1.5.0.2ubuntu1-3_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 21678 2005-12-19 00:50 tidy_20051018-1_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 13500 2006-05-24 23:08 totem_1.4.1-0ubuntu4_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 1064580 2006-05-24 23:08 totem-xine_1.4.1-0ubuntu4_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 12521442 2006-05-24 22:08 ttf-arphic-uming_0.1.20060513-1_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 1760760 2006-05-23 22:08 ttf-freefont_20060126b-2ubuntu3_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 161448 2006-05-29 06:09 ttf-opensymbol_2.0.2-2ubuntu12_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 15396754 2006-05-24 18:08 tuxpaint-stamps-default_2005.11.25-1ubuntu2_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 7498560 2006-05-30 17:08 ubuntu-artwork_28_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 13828 2006-05-30 17:08 ubuntu-desktop_0.119_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 5999074 2006-05-29 21:09 ubuntu-docs_6.06.1_all.deb
-r--r--r-- 1 root root 4758 2006-05-20 22:17 ubuntu-keyring_2005.01.12.1_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 12740 2006-05-30 17:08 ubuntu-minimal_0.119_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 12586 2006-05-30 17:08 ubuntu-standard_0.119_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 238892 2006-05-22 23:12 udev_079-0ubuntu34_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 1920162 2006-05-24 18:08 umbrello_4%3a3.5.2-0ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 5060 2006-05-29 20:08 unattended-upgrades_0.1ubuntu3_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 745046 2006-05-26 06:08 update-manager_0.42.2ubuntu22_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 47114 2006-05-26 19:08 update-notifier_0.42.6_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 100868 2006-05-20 22:17 usbutils_0.71+cvs20051029-4ubuntu1_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 554144 2006-05-23 21:08 vim_1%3a6.4-006+2ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 709578 2006-05-12 08:13 vim_1%3a7.0-010+1ubuntu1_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 82788 2006-05-23 21:08 vim-common_1%3a6.4-006+2ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 208100 2006-05-12 08:13 vim-common_1%3a7.0-010+1ubuntu1_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 712660 2006-05-23 21:08 vim-gnome_1%3a6.4-006+2ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 825828 2006-05-12 08:14 vim-gnome_1%3a7.0-010+1ubuntu1_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 69700 2006-05-23 21:08 vim-gui-common_1%3a6.4-006+2ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 104500 2006-05-12 08:14 vim-gui-common_1%3a7.0-010+1ubuntu1_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 3593196 2006-05-23 21:08 vim-runtime_1%3a6.4-006+2ubuntu6_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 6381100 2006-05-12 08:15 vim-runtime_1%3a7.0-010+1ubuntu1_all.deb
-r--r--r-- 1 root root 33074 2006-05-20 22:16 whiptail_0.51.6-31ubuntu1_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 105272 2006-05-20 22:17 wireless-tools_27+28pre13-1ubuntu2_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 86544 2006-05-26 06:08 wvdial_1.55-1ubuntu3_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 35782 2006-05-29 04:08 x11-common_7.0.0-0ubuntu45_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 75006 2006-01-19 19:55 x11proto-core-dev_7.0.4-0ubuntu2_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 4858 2006-01-19 19:55 x11proto-fixes-dev_1%3a3.0.2-0ubuntu2_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 13020 2006-01-19 19:55 x11proto-input-dev_1.3.2-0ubuntu2_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 25986 2006-01-19 19:55 x11proto-kb-dev_1.0.2-0ubuntu2_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 4252 2006-01-19 19:55 x11proto-randr-dev_1.1.2-0ubuntu2_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 6090 2006-01-19 19:55 x11proto-render-dev_1%3a0.9.2-0ubuntu2_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 41120 2006-01-19 19:55 x11proto-xext-dev_7.0.2-0ubuntu2_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 4596 2006-01-19 19:55 x11proto-xinerama-dev_1.1.2-0ubuntu2_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 9200 2006-05-29 04:08 xbase-clients_7.0.0-0ubuntu45_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 511544 2006-05-22 08:09 xchat-gnome_0.11-0ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 2954 2006-01-19 19:55 x-dev_7.0.4-0ubuntu2_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 272346 2006-05-30 05:08 xfce4-panel_4.3.90.1svn+r21633-0ubuntu2_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 696264 2006-05-20 22:08 xfce4-utils_4.3.90.1svn+r21673-0ubuntu2_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 2518534 2006-05-29 03:08 xfdesktop4_4.3.90.1svn+r21874-0ubuntu1_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 1083326 2006-05-20 22:17 xfsprogs_2.7.7-1_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 101322 2006-05-29 04:08 xserver-xorg_7.0.0-0ubuntu45_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 9116 2006-05-29 04:08 xserver-xorg-driver-all_7.0.0-0ubuntu45_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 114382 2006-05-23 12:08 xserver-xorg-driver-i810_1%3a1.4.1.3-0ubuntu6_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 8990 2006-05-29 04:08 xserver-xorg-input-all_7.0.0-0ubuntu45_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 8988 2006-05-29 04:08 xutils_7.0.0-0ubuntu45_all.deb
-rw-r--r-- 1 root root 9180 2006-05-29 04:08 x-window-system-core_7.0.0-0ubuntu45_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 272238 2006-05-22 23:12 yelp_2.14.1-0ubuntu3_i386.deb
-r--r--r-- 1 root root 70048 2006-05-20 22:17 zlib1g_1%3a1.2.3-6ubuntu4_i386.deb
-rw-r--r-- 1 root root 404538 2006-01-14 04:45 zlib1g-dev_1%3a1.2.3-6ubuntu4_i386.deb
头像
sigma
帖子: 439
注册时间: 2006-06-01 22:45
来自: Fujian
送出感谢: 0
接收感谢: 0

#2

帖子 sigma » 2006-06-02 9:40

恩,偶也是这么升级过来的 !
回复

回到 “老旧版本支持”