dbg("%s - urb shutting down with status: %d", __FUNCTION__,

为当前最终发行版之前的所有版本提供支持
回复
jichunzhi
帖子: 86
注册时间: 2007-03-31 15:53
送出感谢: 0
接收感谢: 0

dbg("%s - urb shutting down with status: %d", __FUNCTION__,

#1

帖子 jichunzhi » 2007-10-11 10:09

dbg("%s - urb shutting down with status: %d", __FUNCTION__, urb->status)
这外语句是什么意思,
jichunzhi
帖子: 86
注册时间: 2007-03-31 15:53
送出感谢: 0
接收感谢: 0

#2

帖子 jichunzhi » 2007-10-11 10:11

写错了一个字,是说这个语句是什么意思
yymailb
帖子: 240
注册时间: 2007-03-16 1:38
送出感谢: 0
接收感谢: 0

#3

帖子 yymailb » 2007-10-11 10:25

在哪里看到的?
jichunzhi
帖子: 86
注册时间: 2007-03-31 15:53
送出感谢: 0
接收感谢: 0

#4

帖子 jichunzhi » 2007-10-11 10:32

一个触摸屏驱动程序中看到的
yymailb
帖子: 240
注册时间: 2007-03-16 1:38
送出感谢: 0
接收感谢: 0

#5

帖子 yymailb » 2007-10-24 0:42

程序中的调试代码,用于输出调试信息,格式类似printf。
回复

回到 “老旧版本支持”