QQ for linux的12月22号tar.gz包使用方法--另起一篇

仅仅用于软件推荐,不适合发求软件或软件使用问题方面的贴子
回复
smias30
帖子: 8
注册时间: 2010-09-12 18:40
送出感谢: 0
接收感谢: 0

QQ for linux的12月22号tar.gz包使用方法--另起一篇

#1

帖子 smias30 » 2011-02-12 21:15

1、下载QQ For Linux
下载地址:http://im.qq.com/qq/linux/download.shtml
下载 tar.gz包版
2、解压:
在用户的根目录下解压此包
我的是/home/linux
gunzip *.tar.gz
tar xvf *.tar
解压后的路径是:/home/linux/linuxqq_v1.0.2_i386
3、寻找QQ图标
在大宝库网站下载:http://www.dabaoku.com/jiaocheng/tupian ... 7721.shtml
选择你喜欢的图标另存到/home/linux/linuxqq_v1.0.2_i386下面,命名为QQ
4、在桌面创建QQ图标
在桌面上新建一个QQ.desktop文件,输入下面的几行代码,保存。
chmod +x QQ.desktop 让其具有可执行权限。

QQ.desktop文件内容:
[Desktop Entry]
Type=Application
Version=1.0.2
Name=QQ
Comment=QQ For Linux 版本应用程序
Icon=/home/linux/linuxqq_v1.0.2_i386/QQ
Exec=/home/linux/linuxqq_v1.0.2_i386/qq
Terminal=false
Path=/home/linux/linuxqq_v1.0.2_i386

5、结束,双击实验下
这样就可以通过双击桌面上的QQ.desktop,就可以运行了。
日本地震了,震出的是什么呢?
震出了教训:做人要地道,做事要和谐!
头像
szyzln
帖子: 910
注册时间: 2008-10-31 15:28
来自: 中国上海
送出感谢: 0
接收感谢: 1 次
联系:

Re: QQ for linux的12月22号tar.gz包使用方法--另起一篇

#2

帖子 szyzln » 2011-02-13 10:10

没用过。怎么样嘛
家乡:湖南张家界
smias30
帖子: 8
注册时间: 2010-09-12 18:40
送出感谢: 0
接收感谢: 0

Re: QQ for linux的12月22号tar.gz包使用方法--另起一篇

#3

帖子 smias30 » 2011-02-13 10:36

szyzln 写了:没用过。怎么样嘛
我用的挺好。
就是没有找到方法添加到面板上呢。
附件
我的桌面.jpg
我的桌面,QQ图标 如箭头所指
日本地震了,震出的是什么呢?
震出了教训:做人要地道,做事要和谐!
头像
jimmyxu
帖子: 328
注册时间: 2009-11-16 0:30
来自: sh
送出感谢: 0
接收感谢: 0
联系:

Re: QQ for linux的12月22号tar.gz包使用方法--另起一篇

#4

帖子 jimmyxu » 2011-02-14 16:28

没发现TT加了什么东西!!
可能只是修复了以前老崩溃的问题!!
只有历经,才能懂得!!
头像
jimmyxu
帖子: 328
注册时间: 2009-11-16 0:30
来自: sh
送出感谢: 0
接收感谢: 0
联系:

Re: QQ for linux的12月22号tar.gz包使用方法--另起一篇

#5

帖子 jimmyxu » 2011-02-14 16:31

请问一下,下哪一个好呢??还是只是下一个就可以? :em20
http://mirrors.163.com/debian-cd/6.0.0/i386/iso-cd/

debian-6.0.0-i386-CD-1.iso 06-Feb-2011 01:46 673562624
debian-6.0.0-i386-CD-10.iso 06-Feb-2011 01:46 659994624
debian-6.0.0-i386-CD-11.iso 06-Feb-2011 01:46 678170624
debian-6.0.0-i386-CD-12.iso 06-Feb-2011 01:46 613357568
debian-6.0.0-i386-CD-13.iso 06-Feb-2011 01:46 622200832
debian-6.0.0-i386-CD-14.iso 06-Feb-2011 01:46 679243776
debian-6.0.0-i386-CD-15.iso 06-Feb-2011 01:46 567605248
debian-6.0.0-i386-CD-16.iso 06-Feb-2011 01:46 427352064
debian-6.0.0-i386-CD-17.iso 06-Feb-2011 01:46 521289728
debian-6.0.0-i386-CD-18.iso 06-Feb-2011 01:46 678275072
debian-6.0.0-i386-CD-19.iso 06-Feb-2011 01:46 670607360
debian-6.0.0-i386-CD-2.iso 06-Feb-2011 01:46 672286720
debian-6.0.0-i386-CD-20.iso 06-Feb-2011 01:46 629110784
debian-6.0.0-i386-CD-21.iso 06-Feb-2011 01:46 679751680
debian-6.0.0-i386-CD-22.iso 06-Feb-2011 01:46 673300480
debian-6.0.0-i386-CD-23.iso 06-Feb-2011 01:46 676558848
debian-6.0.0-i386-CD-24.iso 06-Feb-2011 01:46 654153728
debian-6.0.0-i386-CD-25.iso 06-Feb-2011 01:46 679106560
debian-6.0.0-i386-CD-26.iso 06-Feb-2011 01:46 678498304
debian-6.0.0-i386-CD-27.iso 06-Feb-2011 01:46 679436288
debian-6.0.0-i386-CD-28.iso 06-Feb-2011 01:46 677515264
debian-6.0.0-i386-CD-29.iso 06-Feb-2011 01:46 673658880
debian-6.0.0-i386-CD-3.iso 06-Feb-2011 01:46 679671808
debian-6.0.0-i386-CD-30.iso 06-Feb-2011 01:46 632401920
debian-6.0.0-i386-CD-31.iso 06-Feb-2011 01:46 668319744
debian-6.0.0-i386-CD-32.iso 06-Feb-2011 01:46 671549440
debian-6.0.0-i386-CD-33.iso 06-Feb-2011 01:46 675307520
debian-6.0.0-i386-CD-34.iso 06-Feb-2011 01:46 678191104
debian-6.0.0-i386-CD-35.iso 06-Feb-2011 01:46 633147392
debian-6.0.0-i386-CD-36.iso 06-Feb-2011 01:46 655544320
debian-6.0.0-i386-CD-37.iso 06-Feb-2011 01:46 679716864
debian-6.0.0-i386-CD-38.iso 06-Feb-2011 01:46 679768064
debian-6.0.0-i386-CD-39.iso 06-Feb-2011 01:46 647702528
debian-6.0.0-i386-CD-4.iso 06-Feb-2011 01:46 675176448
debian-6.0.0-i386-CD-40.iso 06-Feb-2011 01:46 665649152
debian-6.0.0-i386-CD-41.iso 06-Feb-2011 01:46 679700480
debian-6.0.0-i386-CD-42.iso 06-Feb-2011 01:46 675958784
debian-6.0.0-i386-CD-43.iso 06-Feb-2011 01:46 614815744
debian-6.0.0-i386-CD-44.iso 06-Feb-2011 01:46 677269504
debian-6.0.0-i386-CD-45.iso 06-Feb-2011 01:46 678815744
debian-6.0.0-i386-CD-46.iso 06-Feb-2011 01:46 673091584
debian-6.0.0-i386-CD-47.iso 06-Feb-2011 01:46 636911616
debian-6.0.0-i386-CD-48.iso 06-Feb-2011 01:46 642340864
debian-6.0.0-i386-CD-49.iso 06-Feb-2011 01:46 504836096
debian-6.0.0-i386-CD-5.iso 06-Feb-2011 01:46 674959360
debian-6.0.0-i386-CD-50.iso 06-Feb-2011 01:46 671561728
debian-6.0.0-i386-CD-51.iso 06-Feb-2011 01:46 418365440
debian-6.0.0-i386-CD-52.iso 06-Feb-2011 01:46 464875520
debian-6.0.0-i386-CD-6.iso 06-Feb-2011 01:46 679532544
debian-6.0.0-i386-CD-7.iso 06-Feb-2011 01:46 669097984
debian-6.0.0-i386-CD-8.iso 06-Feb-2011 01:46 522246144
debian-6.0.0-i386-CD-9.iso 06-Feb-2011 01:46 668841984
debian-6.0.0-i386-businesscard.iso 05-Feb-2011 22:34 48125952
debian-6.0.0-i386-kde-CD-1.iso 06-Feb-2011 06:13 679428096
debian-6.0.0-i386-netinst.iso 05-Feb-2011 22:35 198338560
debian-6.0.0-i386-xfce+lxde-CD-1.iso
只有历经,才能懂得!!
头像
灰色小狼
帖子: 4573
注册时间: 2008-12-06 10:38
系统: Arch
送出感谢: 21 次
接收感谢: 30 次

Re: QQ for linux的12月22号tar.gz包使用方法--另起一篇

#6

帖子 灰色小狼 » 2011-02-14 16:33

下第一个,还是livecd方便 :em04
头像
jimmyxu
帖子: 328
注册时间: 2009-11-16 0:30
来自: sh
送出感谢: 0
接收感谢: 0
联系:

Re: QQ for linux的12月22号tar.gz包使用方法--另起一篇

#7

帖子 jimmyxu » 2011-02-16 11:08

发现这个QQ,当对方设为自动回复后,会一直发空信息给对方!!
很郁闷!!
只有历经,才能懂得!!
wljcom
帖子: 5
注册时间: 2007-05-19 11:41
送出感谢: 0
接收感谢: 0

Re: QQ for linux的12月22号tar.gz包使用方法--另起一篇

#8

帖子 wljcom » 2011-02-17 9:36

linux版的QQ有时卡的厉害
回复

回到 “软件推荐”