ZFS的快照如何管理?或者说删除?

系统安装、升级讨论
版面规则
我们都知道新人的确很菜,也喜欢抱怨,并且带有浓厚的Windows习惯,但既然在这里询问,我们就应该有责任帮助他们解决问题,而不是直接泼冷水、简单的否定或发表对解决问题没有任何帮助的帖子。乐于分享,以人为本,这正是Ubuntu的精神所在。
回复
头像
帅de没人要
帖子: 170
注册时间: 2007-05-13 14:54
系统: Ubuntu22.04Windows10
来自: 山东倔县耿庄
送出感谢: 5 次
接收感谢: 1 次
联系:

ZFS的快照如何管理?或者说删除?

#1

帖子 帅de没人要 » 2020-04-27 9:56

能查看到很多快照 有几个快照在5G左右,昨晚磁盘占用超过100G了
没有找到解决办法
只好使用了重装大F。。。。
从昨晚到现在快照又占用了15G了,这么下去啥时候是个头啊~~!

诸卿可有解决之道?
做人要厚道
--------
MechRevo X3 + Ubuntu 22.04+Windows10
头像
帅de没人要
帖子: 170
注册时间: 2007-05-13 14:54
系统: Ubuntu22.04Windows10
来自: 山东倔县耿庄
送出感谢: 5 次
接收感谢: 1 次
联系:

Re: ZFS的快照如何管理?或者说删除?

#2

帖子 帅de没人要 » 2020-04-27 9:59

我去 改版后 貌似发错版块了。。。。
做人要厚道
--------
MechRevo X3 + Ubuntu 22.04+Windows10
头像
astolia
论坛版主
帖子: 5671
注册时间: 2008-09-18 13:11
送出感谢: 1 次
接收感谢: 973 次

Re: ZFS的快照如何管理?或者说删除?

#3

帖子 astolia » 2020-04-27 10:21

头像
帅de没人要
帖子: 170
注册时间: 2007-05-13 14:54
系统: Ubuntu22.04Windows10
来自: 山东倔县耿庄
送出感谢: 5 次
接收感谢: 1 次
联系:

Re: ZFS的快照如何管理?或者说删除?

#4

帖子 帅de没人要 » 2020-04-27 11:25

代码: 全选

zfs list -t snapshot

代码: 全选

NAME                                USED AVAIL   REFER MOUNTPOINT
bpool/BOOT/ubuntu_wouk20@autozsys_ltl6bj               0B   -   88.9M -
bpool/BOOT/ubuntu_wouk20@autozsys_7vcbbj               0B   -   88.9M -
bpool/BOOT/ubuntu_wouk20@autozsys_oexdjx               0B   -   88.9M -
bpool/BOOT/ubuntu_wouk20@autozsys_r4j937               0B   -   88.9M -
bpool/BOOT/ubuntu_wouk20@autozsys_ebd34y               0B   -   88.9M -
bpool/BOOT/ubuntu_wouk20@autozsys_777p6l               0B   -   88.9M -
bpool/BOOT/ubuntu_wouk20@autozsys_kpgcd8               0B   -   88.9M -
bpool/BOOT/ubuntu_wouk20@autozsys_wnpmdm               0B   -   88.9M -
bpool/BOOT/ubuntu_wouk20@autozsys_aqpe1n               0B   -   88.9M -
bpool/BOOT/ubuntu_wouk20@autozsys_ha3lhc               0B   -   88.9M -
bpool/BOOT/ubuntu_wouk20@autozsys_4ypt8u               0B   -   88.9M -
bpool/BOOT/ubuntu_wouk20@autozsys_p3s656               0B   -   88.9M -
bpool/BOOT/ubuntu_wouk20@autozsys_h2heov               0B   -   88.9M -
bpool/BOOT/ubuntu_wouk20@autozsys_s5ollc               8K   -   88.9M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20@autozsys_ltl6bj               0B   -   2.94G -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20@autozsys_7vcbbj               0B   -   2.94G -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20@autozsys_oexdjx               0B   -   3.17G -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20@autozsys_r4j937               0B   -   3.17G -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20@autozsys_ebd34y             48.6M   -   4.65G -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20@autozsys_777p6l             23.7M   -   4.70G -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20@autozsys_kpgcd8             23.1M   -   4.70G -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20@autozsys_wnpmdm             26.1M   -   4.66G -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20@autozsys_aqpe1n             23.2M   -   4.66G -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20@autozsys_ha3lhc             65.9M   -   4.72G -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20@autozsys_4ypt8u             43.4M   -   4.78G -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20@autozsys_p3s656               0B   -   4.84G -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20@autozsys_h2heov               0B   -   4.84G -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20@autozsys_s5ollc             29.5M   -   4.85G -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/srv@autozsys_ltl6bj             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/srv@autozsys_7vcbbj             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/srv@autozsys_oexdjx             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/srv@autozsys_r4j937             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/srv@autozsys_ebd34y             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/srv@autozsys_777p6l             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/srv@autozsys_kpgcd8             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/srv@autozsys_wnpmdm             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/srv@autozsys_aqpe1n             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/srv@autozsys_ha3lhc             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/srv@autozsys_4ypt8u             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/srv@autozsys_p3s656             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/srv@autozsys_h2heov             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/srv@autozsys_s5ollc             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/usr@autozsys_ltl6bj             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/usr@autozsys_7vcbbj             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/usr@autozsys_oexdjx             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/usr@autozsys_r4j937             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/usr@autozsys_ebd34y             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/usr@autozsys_777p6l             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/usr@autozsys_kpgcd8             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/usr@autozsys_wnpmdm             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/usr@autozsys_aqpe1n             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/usr@autozsys_ha3lhc             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/usr@autozsys_4ypt8u             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/usr@autozsys_p3s656             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/usr@autozsys_h2heov             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/usr@autozsys_s5ollc             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/usr/local@autozsys_ltl6bj          0B   -   128K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/usr/local@autozsys_7vcbbj          0B   -   128K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/usr/local@autozsys_oexdjx          0B   -   128K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/usr/local@autozsys_r4j937          0B   -   128K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/usr/local@autozsys_ebd34y         56K   -   20.7M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/usr/local@autozsys_777p6l          0B   -   20.7M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/usr/local@autozsys_kpgcd8          0B   -   20.7M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/usr/local@autozsys_wnpmdm          0B   -   20.7M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/usr/local@autozsys_aqpe1n          0B   -   20.7M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/usr/local@autozsys_ha3lhc          0B   -   20.7M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/usr/local@autozsys_4ypt8u          0B   -   20.7M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/usr/local@autozsys_p3s656          0B   -   20.7M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/usr/local@autozsys_h2heov          0B   -   20.7M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/usr/local@autozsys_s5ollc          8K   -   20.7M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var@autozsys_ltl6bj             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var@autozsys_7vcbbj             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var@autozsys_oexdjx             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var@autozsys_r4j937             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var@autozsys_ebd34y             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var@autozsys_777p6l             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var@autozsys_kpgcd8             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var@autozsys_wnpmdm             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var@autozsys_aqpe1n             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var@autozsys_ha3lhc             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var@autozsys_4ypt8u             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var@autozsys_p3s656             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var@autozsys_h2heov             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var@autozsys_s5ollc             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/games@autozsys_ltl6bj          0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/games@autozsys_7vcbbj          0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/games@autozsys_oexdjx          0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/games@autozsys_r4j937          0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/games@autozsys_ebd34y          0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/games@autozsys_777p6l          0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/games@autozsys_kpgcd8          0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/games@autozsys_wnpmdm          0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/games@autozsys_aqpe1n          0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/games@autozsys_ha3lhc          0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/games@autozsys_4ypt8u          0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/games@autozsys_p3s656          0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/games@autozsys_h2heov          0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/games@autozsys_s5ollc          0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib@autozsys_ltl6bj           0B   -   436M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib@autozsys_7vcbbj           0B   -   436M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib@autozsys_oexdjx           0B   -   436M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib@autozsys_r4j937           0B   -   436M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib@autozsys_ebd34y          764K   -   436M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib@autozsys_777p6l          140K   -   436M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib@autozsys_kpgcd8          148K   -   436M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib@autozsys_wnpmdm          632K   -   436M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib@autozsys_aqpe1n          168K   -   436M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib@autozsys_ha3lhc          164K   -   436M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib@autozsys_4ypt8u          636K   -   436M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib@autozsys_p3s656           0B   -   436M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib@autozsys_h2heov           0B   -   436M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib@autozsys_s5ollc         1.01M   -   436M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/AccountsService@autozsys_ltl6bj   0B   -   116K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/AccountsService@autozsys_7vcbbj   0B   -   116K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/AccountsService@autozsys_oexdjx   0B   -   116K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/AccountsService@autozsys_r4j937   0B   -   116K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/AccountsService@autozsys_ebd34y   0B   -   116K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/AccountsService@autozsys_777p6l   0B   -   112K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/AccountsService@autozsys_kpgcd8   0B   -   112K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/AccountsService@autozsys_wnpmdm   0B   -   112K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/AccountsService@autozsys_aqpe1n   0B   -   112K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/AccountsService@autozsys_ha3lhc   0B   -   112K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/AccountsService@autozsys_4ypt8u   0B   -   112K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/AccountsService@autozsys_p3s656   0B   -   112K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/AccountsService@autozsys_h2heov   0B   -   112K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/AccountsService@autozsys_s5ollc  80K   -   112K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/NetworkManager@autozsys_ltl6bj   0B   -   132K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/NetworkManager@autozsys_7vcbbj   0B   -   132K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/NetworkManager@autozsys_oexdjx   0B   -   132K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/NetworkManager@autozsys_r4j937   0B   -   132K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/NetworkManager@autozsys_ebd34y   96K   -   140K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/NetworkManager@autozsys_777p6l   0B   -   140K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/NetworkManager@autozsys_kpgcd8   0B   -   140K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/NetworkManager@autozsys_wnpmdm   0B   -   140K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/NetworkManager@autozsys_aqpe1n   0B   -   140K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/NetworkManager@autozsys_ha3lhc   0B   -   132K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/NetworkManager@autozsys_4ypt8u   0B   -   132K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/NetworkManager@autozsys_p3s656   0B   -   140K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/NetworkManager@autozsys_h2heov   0B   -   140K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/NetworkManager@autozsys_s5ollc  104K   -   140K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/apt@autozsys_ltl6bj         0B   -   52.5M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/apt@autozsys_7vcbbj         0B   -   52.5M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/apt@autozsys_oexdjx         0B   -   52.5M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/apt@autozsys_r4j937         0B   -   52.5M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/apt@autozsys_ebd34y        100K   -   52.5M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/apt@autozsys_777p6l        92K   -   52.5M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/apt@autozsys_kpgcd8        100K   -   52.5M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/apt@autozsys_wnpmdm        100K   -   52.5M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/apt@autozsys_aqpe1n        100K   -   52.5M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/apt@autozsys_ha3lhc        100K   -   52.5M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/apt@autozsys_4ypt8u        100K   -   52.5M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/apt@autozsys_p3s656         0B   -   52.5M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/apt@autozsys_h2heov         0B   -   52.5M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/apt@autozsys_s5ollc        100K   -   52.5M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/dpkg@autozsys_ltl6bj        0B   -   33.3M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/dpkg@autozsys_7vcbbj        0B   -   33.3M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/dpkg@autozsys_oexdjx        0B   -   33.6M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/dpkg@autozsys_r4j937        0B   -   33.6M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/dpkg@autozsys_ebd34y       2.16M   -   35.5M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/dpkg@autozsys_777p6l       1.51M   -   35.9M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/dpkg@autozsys_kpgcd8       1.45M   -   35.9M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/dpkg@autozsys_wnpmdm       1.50M   -   35.9M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/dpkg@autozsys_aqpe1n       1.47M   -   36.0M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/dpkg@autozsys_ha3lhc       1.52M   -   36.0M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/dpkg@autozsys_4ypt8u       2.46M   -   37.1M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/dpkg@autozsys_p3s656        0B   -   37.8M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/dpkg@autozsys_h2heov        0B   -   37.8M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/dpkg@autozsys_s5ollc       1.58M   -   37.9M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/log@autozsys_ltl6bj           0B   -   3.28M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/log@autozsys_7vcbbj           0B   -   3.28M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/log@autozsys_oexdjx           0B   -   3.38M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/log@autozsys_r4j937           0B   -   3.38M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/log@autozsys_ebd34y         2.28M   -   3.53M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/log@autozsys_777p6l         2.91M   -   4.92M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/log@autozsys_kpgcd8         2.62M   -   5.00M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/log@autozsys_wnpmdm         2.62M   -   5.06M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/log@autozsys_aqpe1n         2.88M   -   5.11M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/log@autozsys_ha3lhc         4.62M   -   10.3M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/log@autozsys_4ypt8u         4.39M   -   10.4M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/log@autozsys_p3s656         1.87M   -   11.3M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/log@autozsys_h2heov         1.87M   -   11.3M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/log@autozsys_s5ollc         8.10M   -   13.0M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/mail@autozsys_ltl6bj          0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/mail@autozsys_7vcbbj          0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/mail@autozsys_oexdjx          0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/mail@autozsys_r4j937          0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/mail@autozsys_ebd34y          0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/mail@autozsys_777p6l          0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/mail@autozsys_kpgcd8          0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/mail@autozsys_wnpmdm          0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/mail@autozsys_aqpe1n          0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/mail@autozsys_ha3lhc          0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/mail@autozsys_4ypt8u          0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/mail@autozsys_p3s656          0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/mail@autozsys_h2heov          0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/mail@autozsys_s5ollc          0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/snap@autozsys_ltl6bj          0B   -   136K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/snap@autozsys_7vcbbj          0B   -   136K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/snap@autozsys_oexdjx          0B   -   136K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/snap@autozsys_r4j937          0B   -   136K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/snap@autozsys_ebd34y          0B   -   136K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/snap@autozsys_777p6l          0B   -   136K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/snap@autozsys_kpgcd8          0B   -   136K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/snap@autozsys_wnpmdm          0B   -   136K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/snap@autozsys_aqpe1n          0B   -   136K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/snap@autozsys_ha3lhc          0B   -   136K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/snap@autozsys_4ypt8u          0B   -   136K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/snap@autozsys_p3s656          0B   -   136K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/snap@autozsys_h2heov          0B   -   136K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/snap@autozsys_s5ollc          0B   -   136K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/spool@autozsys_ltl6bj          0B   -   112K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/spool@autozsys_7vcbbj          0B   -   112K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/spool@autozsys_oexdjx          0B   -   112K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/spool@autozsys_r4j937          0B   -   112K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/spool@autozsys_ebd34y         56K   -   112K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/spool@autozsys_777p6l          0B   -   112K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/spool@autozsys_kpgcd8          0B   -   112K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/spool@autozsys_wnpmdm          0B   -   112K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/spool@autozsys_aqpe1n          0B   -   112K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/spool@autozsys_ha3lhc          0B   -   112K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/spool@autozsys_4ypt8u          0B   -   112K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/spool@autozsys_p3s656          0B   -   112K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/spool@autozsys_h2heov          0B   -   112K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/spool@autozsys_s5ollc         56K   -   112K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/www@autozsys_ltl6bj           0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/www@autozsys_7vcbbj           0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/www@autozsys_oexdjx           0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/www@autozsys_r4j937           0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/www@autozsys_ebd34y           0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/www@autozsys_777p6l           0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/www@autozsys_kpgcd8           0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/www@autozsys_wnpmdm           0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/www@autozsys_aqpe1n           0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/www@autozsys_ha3lhc           0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/www@autozsys_4ypt8u           0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/www@autozsys_p3s656           0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/www@autozsys_h2heov           0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/www@autozsys_s5ollc           0B   -    96K -
rpool/USERDATA/eric_brqxlz@autozsys_upxp3r             228K   -   1.85M -
rpool/USERDATA/eric_brqxlz@autozsys_ltl6bj              0B   -   1.96M -
rpool/USERDATA/eric_brqxlz@autozsys_7vcbbj              0B   -   1.96M -
rpool/USERDATA/eric_brqxlz@autozsys_oexdjx              0B   -   2.05M -
rpool/USERDATA/eric_brqxlz@autozsys_r4j937              0B   -   2.05M -
rpool/USERDATA/eric_brqxlz@autozsys_ebd34y             744K   -   307M -
rpool/USERDATA/eric_brqxlz@autozsys_rrvvdh            1.02M   -   681M -
rpool/USERDATA/eric_brqxlz@autozsys_777p6l             256K   -   797M -
rpool/USERDATA/eric_brqxlz@autozsys_kpgcd8             252K   -   797M -
rpool/USERDATA/eric_brqxlz@autozsys_wnpmdm             700K   -   797M -
rpool/USERDATA/eric_brqxlz@autozsys_aqpe1n             768K   -   798M -
rpool/USERDATA/eric_brqxlz@autozsys_ha3lhc             676K   -   820M -
rpool/USERDATA/eric_brqxlz@autozsys_70qcgl             204K   -   820M -
rpool/USERDATA/eric_brqxlz@autozsys_4ypt8u             296K   -   820M -
rpool/USERDATA/eric_brqxlz@autozsys_p3s656              0B   -   825M -
rpool/USERDATA/eric_brqxlz@autozsys_h2heov              0B   -   825M -
rpool/USERDATA/eric_brqxlz@autozsys_okuyh6            6.80M   -   836M -
rpool/USERDATA/eric_brqxlz@autozsys_s5ollc            2.52M   -   859M -
rpool/USERDATA/eric_brqxlz@autozsys_ijcnng            9.04M   -   866M -
rpool/USERDATA/eric_brqxlz@autozsys_jfjq7y              3M   -   880M -
rpool/USERDATA/root_brqxlz@autozsys_ltl6bj              0B   -   104K -
rpool/USERDATA/root_brqxlz@autozsys_7vcbbj              0B   -   104K -
rpool/USERDATA/root_brqxlz@autozsys_oexdjx              0B   -   104K -
rpool/USERDATA/root_brqxlz@autozsys_r4j937              0B   -   104K -
rpool/USERDATA/root_brqxlz@autozsys_ebd34y              0B   -   176K -
rpool/USERDATA/root_brqxlz@autozsys_777p6l              0B   -   176K -
rpool/USERDATA/root_brqxlz@autozsys_kpgcd8              0B   -   176K -
rpool/USERDATA/root_brqxlz@autozsys_wnpmdm              0B   -   176K -
rpool/USERDATA/root_brqxlz@autozsys_aqpe1n              0B   -   176K -
rpool/USERDATA/root_brqxlz@autozsys_ha3lhc              0B   -   176K -
rpool/USERDATA/root_brqxlz@autozsys_4ypt8u              0B   -   176K -
rpool/USERDATA/root_brqxlz@autozsys_p3s656              0B   -   176K -
rpool/USERDATA/root_brqxlz@autozsys_h2heov              0B   -   176K -
rpool/USERDATA/root_brqxlz@autozsys_s5ollc              0B   -   176K -
一个snapshot有17个保存项目
我去。。。懒得删了 等官方出正式的图形界面吧。。。
免得到时候又挂了。。。
做人要厚道
--------
MechRevo X3 + Ubuntu 22.04+Windows10
头像
astolia
论坛版主
帖子: 5671
注册时间: 2008-09-18 13:11
送出感谢: 1 次
接收感谢: 973 次

Re: ZFS的快照如何管理?或者说删除?

#5

帖子 astolia » 2020-04-27 12:14

didiaoing
帖子: 2
注册时间: 2022-01-02 1:07
系统: ubuntu20
送出感谢: 0
接收感谢: 0

Re: ZFS的快照如何管理?或者说删除?

#6

帖子 didiaoing » 2022-01-02 1:10

帅de没人要 写了:
2020-04-27 11:25

代码: 全选

zfs list -t snapshot

代码: 全选

NAME                                USED AVAIL   REFER MOUNTPOINT
bpool/BOOT/ubuntu_wouk20@autozsys_ltl6bj               0B   -   88.9M -
bpool/BOOT/ubuntu_wouk20@autozsys_7vcbbj               0B   -   88.9M -
bpool/BOOT/ubuntu_wouk20@autozsys_oexdjx               0B   -   88.9M -
bpool/BOOT/ubuntu_wouk20@autozsys_r4j937               0B   -   88.9M -
bpool/BOOT/ubuntu_wouk20@autozsys_ebd34y               0B   -   88.9M -
bpool/BOOT/ubuntu_wouk20@autozsys_777p6l               0B   -   88.9M -
bpool/BOOT/ubuntu_wouk20@autozsys_kpgcd8               0B   -   88.9M -
bpool/BOOT/ubuntu_wouk20@autozsys_wnpmdm               0B   -   88.9M -
bpool/BOOT/ubuntu_wouk20@autozsys_aqpe1n               0B   -   88.9M -
bpool/BOOT/ubuntu_wouk20@autozsys_ha3lhc               0B   -   88.9M -
bpool/BOOT/ubuntu_wouk20@autozsys_4ypt8u               0B   -   88.9M -
bpool/BOOT/ubuntu_wouk20@autozsys_p3s656               0B   -   88.9M -
bpool/BOOT/ubuntu_wouk20@autozsys_h2heov               0B   -   88.9M -
bpool/BOOT/ubuntu_wouk20@autozsys_s5ollc               8K   -   88.9M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20@autozsys_ltl6bj               0B   -   2.94G -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20@autozsys_7vcbbj               0B   -   2.94G -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20@autozsys_oexdjx               0B   -   3.17G -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20@autozsys_r4j937               0B   -   3.17G -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20@autozsys_ebd34y             48.6M   -   4.65G -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20@autozsys_777p6l             23.7M   -   4.70G -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20@autozsys_kpgcd8             23.1M   -   4.70G -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20@autozsys_wnpmdm             26.1M   -   4.66G -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20@autozsys_aqpe1n             23.2M   -   4.66G -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20@autozsys_ha3lhc             65.9M   -   4.72G -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20@autozsys_4ypt8u             43.4M   -   4.78G -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20@autozsys_p3s656               0B   -   4.84G -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20@autozsys_h2heov               0B   -   4.84G -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20@autozsys_s5ollc             29.5M   -   4.85G -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/srv@autozsys_ltl6bj             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/srv@autozsys_7vcbbj             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/srv@autozsys_oexdjx             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/srv@autozsys_r4j937             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/srv@autozsys_ebd34y             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/srv@autozsys_777p6l             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/srv@autozsys_kpgcd8             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/srv@autozsys_wnpmdm             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/srv@autozsys_aqpe1n             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/srv@autozsys_ha3lhc             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/srv@autozsys_4ypt8u             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/srv@autozsys_p3s656             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/srv@autozsys_h2heov             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/srv@autozsys_s5ollc             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/usr@autozsys_ltl6bj             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/usr@autozsys_7vcbbj             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/usr@autozsys_oexdjx             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/usr@autozsys_r4j937             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/usr@autozsys_ebd34y             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/usr@autozsys_777p6l             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/usr@autozsys_kpgcd8             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/usr@autozsys_wnpmdm             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/usr@autozsys_aqpe1n             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/usr@autozsys_ha3lhc             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/usr@autozsys_4ypt8u             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/usr@autozsys_p3s656             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/usr@autozsys_h2heov             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/usr@autozsys_s5ollc             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/usr/local@autozsys_ltl6bj          0B   -   128K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/usr/local@autozsys_7vcbbj          0B   -   128K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/usr/local@autozsys_oexdjx          0B   -   128K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/usr/local@autozsys_r4j937          0B   -   128K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/usr/local@autozsys_ebd34y         56K   -   20.7M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/usr/local@autozsys_777p6l          0B   -   20.7M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/usr/local@autozsys_kpgcd8          0B   -   20.7M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/usr/local@autozsys_wnpmdm          0B   -   20.7M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/usr/local@autozsys_aqpe1n          0B   -   20.7M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/usr/local@autozsys_ha3lhc          0B   -   20.7M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/usr/local@autozsys_4ypt8u          0B   -   20.7M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/usr/local@autozsys_p3s656          0B   -   20.7M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/usr/local@autozsys_h2heov          0B   -   20.7M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/usr/local@autozsys_s5ollc          8K   -   20.7M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var@autozsys_ltl6bj             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var@autozsys_7vcbbj             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var@autozsys_oexdjx             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var@autozsys_r4j937             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var@autozsys_ebd34y             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var@autozsys_777p6l             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var@autozsys_kpgcd8             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var@autozsys_wnpmdm             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var@autozsys_aqpe1n             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var@autozsys_ha3lhc             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var@autozsys_4ypt8u             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var@autozsys_p3s656             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var@autozsys_h2heov             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var@autozsys_s5ollc             0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/games@autozsys_ltl6bj          0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/games@autozsys_7vcbbj          0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/games@autozsys_oexdjx          0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/games@autozsys_r4j937          0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/games@autozsys_ebd34y          0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/games@autozsys_777p6l          0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/games@autozsys_kpgcd8          0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/games@autozsys_wnpmdm          0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/games@autozsys_aqpe1n          0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/games@autozsys_ha3lhc          0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/games@autozsys_4ypt8u          0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/games@autozsys_p3s656          0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/games@autozsys_h2heov          0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/games@autozsys_s5ollc          0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib@autozsys_ltl6bj           0B   -   436M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib@autozsys_7vcbbj           0B   -   436M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib@autozsys_oexdjx           0B   -   436M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib@autozsys_r4j937           0B   -   436M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib@autozsys_ebd34y          764K   -   436M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib@autozsys_777p6l          140K   -   436M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib@autozsys_kpgcd8          148K   -   436M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib@autozsys_wnpmdm          632K   -   436M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib@autozsys_aqpe1n          168K   -   436M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib@autozsys_ha3lhc          164K   -   436M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib@autozsys_4ypt8u          636K   -   436M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib@autozsys_p3s656           0B   -   436M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib@autozsys_h2heov           0B   -   436M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib@autozsys_s5ollc         1.01M   -   436M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/AccountsService@autozsys_ltl6bj   0B   -   116K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/AccountsService@autozsys_7vcbbj   0B   -   116K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/AccountsService@autozsys_oexdjx   0B   -   116K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/AccountsService@autozsys_r4j937   0B   -   116K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/AccountsService@autozsys_ebd34y   0B   -   116K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/AccountsService@autozsys_777p6l   0B   -   112K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/AccountsService@autozsys_kpgcd8   0B   -   112K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/AccountsService@autozsys_wnpmdm   0B   -   112K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/AccountsService@autozsys_aqpe1n   0B   -   112K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/AccountsService@autozsys_ha3lhc   0B   -   112K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/AccountsService@autozsys_4ypt8u   0B   -   112K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/AccountsService@autozsys_p3s656   0B   -   112K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/AccountsService@autozsys_h2heov   0B   -   112K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/AccountsService@autozsys_s5ollc  80K   -   112K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/NetworkManager@autozsys_ltl6bj   0B   -   132K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/NetworkManager@autozsys_7vcbbj   0B   -   132K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/NetworkManager@autozsys_oexdjx   0B   -   132K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/NetworkManager@autozsys_r4j937   0B   -   132K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/NetworkManager@autozsys_ebd34y   96K   -   140K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/NetworkManager@autozsys_777p6l   0B   -   140K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/NetworkManager@autozsys_kpgcd8   0B   -   140K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/NetworkManager@autozsys_wnpmdm   0B   -   140K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/NetworkManager@autozsys_aqpe1n   0B   -   140K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/NetworkManager@autozsys_ha3lhc   0B   -   132K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/NetworkManager@autozsys_4ypt8u   0B   -   132K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/NetworkManager@autozsys_p3s656   0B   -   140K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/NetworkManager@autozsys_h2heov   0B   -   140K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/NetworkManager@autozsys_s5ollc  104K   -   140K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/apt@autozsys_ltl6bj         0B   -   52.5M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/apt@autozsys_7vcbbj         0B   -   52.5M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/apt@autozsys_oexdjx         0B   -   52.5M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/apt@autozsys_r4j937         0B   -   52.5M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/apt@autozsys_ebd34y        100K   -   52.5M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/apt@autozsys_777p6l        92K   -   52.5M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/apt@autozsys_kpgcd8        100K   -   52.5M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/apt@autozsys_wnpmdm        100K   -   52.5M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/apt@autozsys_aqpe1n        100K   -   52.5M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/apt@autozsys_ha3lhc        100K   -   52.5M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/apt@autozsys_4ypt8u        100K   -   52.5M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/apt@autozsys_p3s656         0B   -   52.5M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/apt@autozsys_h2heov         0B   -   52.5M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/apt@autozsys_s5ollc        100K   -   52.5M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/dpkg@autozsys_ltl6bj        0B   -   33.3M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/dpkg@autozsys_7vcbbj        0B   -   33.3M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/dpkg@autozsys_oexdjx        0B   -   33.6M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/dpkg@autozsys_r4j937        0B   -   33.6M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/dpkg@autozsys_ebd34y       2.16M   -   35.5M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/dpkg@autozsys_777p6l       1.51M   -   35.9M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/dpkg@autozsys_kpgcd8       1.45M   -   35.9M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/dpkg@autozsys_wnpmdm       1.50M   -   35.9M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/dpkg@autozsys_aqpe1n       1.47M   -   36.0M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/dpkg@autozsys_ha3lhc       1.52M   -   36.0M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/dpkg@autozsys_4ypt8u       2.46M   -   37.1M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/dpkg@autozsys_p3s656        0B   -   37.8M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/dpkg@autozsys_h2heov        0B   -   37.8M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/lib/dpkg@autozsys_s5ollc       1.58M   -   37.9M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/log@autozsys_ltl6bj           0B   -   3.28M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/log@autozsys_7vcbbj           0B   -   3.28M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/log@autozsys_oexdjx           0B   -   3.38M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/log@autozsys_r4j937           0B   -   3.38M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/log@autozsys_ebd34y         2.28M   -   3.53M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/log@autozsys_777p6l         2.91M   -   4.92M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/log@autozsys_kpgcd8         2.62M   -   5.00M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/log@autozsys_wnpmdm         2.62M   -   5.06M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/log@autozsys_aqpe1n         2.88M   -   5.11M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/log@autozsys_ha3lhc         4.62M   -   10.3M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/log@autozsys_4ypt8u         4.39M   -   10.4M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/log@autozsys_p3s656         1.87M   -   11.3M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/log@autozsys_h2heov         1.87M   -   11.3M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/log@autozsys_s5ollc         8.10M   -   13.0M -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/mail@autozsys_ltl6bj          0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/mail@autozsys_7vcbbj          0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/mail@autozsys_oexdjx          0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/mail@autozsys_r4j937          0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/mail@autozsys_ebd34y          0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/mail@autozsys_777p6l          0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/mail@autozsys_kpgcd8          0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/mail@autozsys_wnpmdm          0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/mail@autozsys_aqpe1n          0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/mail@autozsys_ha3lhc          0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/mail@autozsys_4ypt8u          0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/mail@autozsys_p3s656          0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/mail@autozsys_h2heov          0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/mail@autozsys_s5ollc          0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/snap@autozsys_ltl6bj          0B   -   136K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/snap@autozsys_7vcbbj          0B   -   136K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/snap@autozsys_oexdjx          0B   -   136K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/snap@autozsys_r4j937          0B   -   136K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/snap@autozsys_ebd34y          0B   -   136K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/snap@autozsys_777p6l          0B   -   136K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/snap@autozsys_kpgcd8          0B   -   136K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/snap@autozsys_wnpmdm          0B   -   136K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/snap@autozsys_aqpe1n          0B   -   136K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/snap@autozsys_ha3lhc          0B   -   136K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/snap@autozsys_4ypt8u          0B   -   136K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/snap@autozsys_p3s656          0B   -   136K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/snap@autozsys_h2heov          0B   -   136K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/snap@autozsys_s5ollc          0B   -   136K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/spool@autozsys_ltl6bj          0B   -   112K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/spool@autozsys_7vcbbj          0B   -   112K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/spool@autozsys_oexdjx          0B   -   112K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/spool@autozsys_r4j937          0B   -   112K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/spool@autozsys_ebd34y         56K   -   112K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/spool@autozsys_777p6l          0B   -   112K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/spool@autozsys_kpgcd8          0B   -   112K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/spool@autozsys_wnpmdm          0B   -   112K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/spool@autozsys_aqpe1n          0B   -   112K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/spool@autozsys_ha3lhc          0B   -   112K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/spool@autozsys_4ypt8u          0B   -   112K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/spool@autozsys_p3s656          0B   -   112K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/spool@autozsys_h2heov          0B   -   112K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/spool@autozsys_s5ollc         56K   -   112K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/www@autozsys_ltl6bj           0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/www@autozsys_7vcbbj           0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/www@autozsys_oexdjx           0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/www@autozsys_r4j937           0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/www@autozsys_ebd34y           0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/www@autozsys_777p6l           0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/www@autozsys_kpgcd8           0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/www@autozsys_wnpmdm           0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/www@autozsys_aqpe1n           0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/www@autozsys_ha3lhc           0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/www@autozsys_4ypt8u           0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/www@autozsys_p3s656           0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/www@autozsys_h2heov           0B   -    96K -
rpool/ROOT/ubuntu_wouk20/var/www@autozsys_s5ollc           0B   -    96K -
rpool/USERDATA/eric_brqxlz@autozsys_upxp3r             228K   -   1.85M -
rpool/USERDATA/eric_brqxlz@autozsys_ltl6bj              0B   -   1.96M -
rpool/USERDATA/eric_brqxlz@autozsys_7vcbbj              0B   -   1.96M -
rpool/USERDATA/eric_brqxlz@autozsys_oexdjx              0B   -   2.05M -
rpool/USERDATA/eric_brqxlz@autozsys_r4j937              0B   -   2.05M -
rpool/USERDATA/eric_brqxlz@autozsys_ebd34y             744K   -   307M -
rpool/USERDATA/eric_brqxlz@autozsys_rrvvdh            1.02M   -   681M -
rpool/USERDATA/eric_brqxlz@autozsys_777p6l             256K   -   797M -
rpool/USERDATA/eric_brqxlz@autozsys_kpgcd8             252K   -   797M -
rpool/USERDATA/eric_brqxlz@autozsys_wnpmdm             700K   -   797M -
rpool/USERDATA/eric_brqxlz@autozsys_aqpe1n             768K   -   798M -
rpool/USERDATA/eric_brqxlz@autozsys_ha3lhc             676K   -   820M -
rpool/USERDATA/eric_brqxlz@autozsys_70qcgl             204K   -   820M -
rpool/USERDATA/eric_brqxlz@autozsys_4ypt8u             296K   -   820M -
rpool/USERDATA/eric_brqxlz@autozsys_p3s656              0B   -   825M -
rpool/USERDATA/eric_brqxlz@autozsys_h2heov              0B   -   825M -
rpool/USERDATA/eric_brqxlz@autozsys_okuyh6            6.80M   -   836M -
rpool/USERDATA/eric_brqxlz@autozsys_s5ollc            2.52M   -   859M -
rpool/USERDATA/eric_brqxlz@autozsys_ijcnng            9.04M   -   866M -
rpool/USERDATA/eric_brqxlz@autozsys_jfjq7y              3M   -   880M -
rpool/USERDATA/root_brqxlz@autozsys_ltl6bj              0B   -   104K -
rpool/USERDATA/root_brqxlz@autozsys_7vcbbj              0B   -   104K -
rpool/USERDATA/root_brqxlz@autozsys_oexdjx              0B   -   104K -
rpool/USERDATA/root_brqxlz@autozsys_r4j937              0B   -   104K -
rpool/USERDATA/root_brqxlz@autozsys_ebd34y              0B   -   176K -
rpool/USERDATA/root_brqxlz@autozsys_777p6l              0B   -   176K -
rpool/USERDATA/root_brqxlz@autozsys_kpgcd8              0B   -   176K -
rpool/USERDATA/root_brqxlz@autozsys_wnpmdm              0B   -   176K -
rpool/USERDATA/root_brqxlz@autozsys_aqpe1n              0B   -   176K -
rpool/USERDATA/root_brqxlz@autozsys_ha3lhc              0B   -   176K -
rpool/USERDATA/root_brqxlz@autozsys_4ypt8u              0B   -   176K -
rpool/USERDATA/root_brqxlz@autozsys_p3s656              0B   -   176K -
rpool/USERDATA/root_brqxlz@autozsys_h2heov              0B   -   176K -
rpool/USERDATA/root_brqxlz@autozsys_s5ollc              0B   -   176K -
一个snapshot有17个保存项目
我去。。。懒得删了 等官方出正式的图形界面吧。。。
免得到时候又挂了。。。
sudo -i
zfs list -t snapshot
zfs destroy rpool -r
zfs destroy bpool -r

root@wu:~# zfs list -t snapshot
no datasets available
onlylove
论坛版主
帖子: 5044
注册时间: 2007-01-14 16:23
送出感谢: 2 次
接收感谢: 153 次

Re: ZFS的快照如何管理?或者说删除?

#7

帖子 onlylove » 2022-01-02 11:38

这个是不是看看把快照改成手动生成什么的,需要的时候做一个
didiaoing
帖子: 2
注册时间: 2022-01-02 1:07
系统: ubuntu20
送出感谢: 0
接收感谢: 0

Re: ZFS的快照如何管理?或者说删除?

#8

帖子 didiaoing » 2022-01-16 11:47

onlylove 写了:
2022-01-02 11:38
这个是不是看看把快照改成手动生成什么的,需要的时候做一个
如果可以做成类似TimeMachine类似的gui界面就好了 :Haha
回复